Προς πληρωμή οι αυτόχθονες στα Γρεβενά

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων της δράσης 3.1«Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» έτους 2013 με ποσό οικονομικής ενίσχυσης ύψους 94.695,00€ και έχουν αναρτηθεί στην Π.Ε. Γρεβενών.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Δ.Α.Ο.Κ. Γρεβενών εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Γρεβενών και στα τηλ. 2462353077, 2462353080.