Προσδιορίστηκαν οι πρώτοι κλάδοι που θα λάβουν ενίσχυση από το πακέτο των 150 εκατ. ευρώ

✱ Αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για περαιτέρω οικονομική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ✱ Τι προτείνει η Κομισιόν

Στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων από το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την επιπλέον χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης στους πληττόμενους από την κρίση της πανδημίας παραγωγούς στοχεύει το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα κοινοτικά κονδύλια θα προστεθούν στο αρχικό ποσό επιχορήγησης, ύψους 150 εκατ. ευρώ, που διέθεσε πριν από λίγες ημέρες το υπουργείο Οικονομικών στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι πρώτοι ωφελημένοι

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, το πρώτο αυτό πακέτο στήριξης υπέρ των παραγωγών εξειδικεύεται και από μέρα σε μέρα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Το ποσό των 150 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στους πληττόμενους κλάδους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο προσωρινός κανονισμός της ΕΕ και, επομένως, τα μέγιστα ποσά που μπορούν να διατεθούν για γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανέρχονται στο όριο των 100.000 ευρώ και για αλιευτικές στο όριο των 120.000 ευρώ.

Ένα μέρος του ποσού θα κατευθυνθεί σε:

1. Αλιείς της παράκτιας και μέσης αλιείας

2. Ανθοπαραγωγούς

3. Παραγωγούς και πωλητές λαϊκών αγορών

Μένει πλέον να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν συνολικά τα κριτήρια ένταξης, αν και η ενίσχυση θα συνδέεται αποκλειστικά με επιπτώσεις που υφίστανται οι παραγωγοί λόγω των διαταραχών στην αγορά εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της πανδημίας.

Όσο για τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, σύμφωνα με ανώτατη πηγή του ΥΠΑΑΤ, «προς το παρόν, παρακολουθούνται καθημερινά οι εξελίξεις, ώστε όποτε κριθεί αναγκαίο, να προχωρήσουμε σε αντίστοιχες παρεμβάσεις».

Κοινοτικά κονδύλια

Εν τω μεταξύ, και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της «ΥΧ», στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στα πρότυπα της μεγαλύτερης ευελιξίας που έχει δοθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Όλα, βέβαια, θα εξαρτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και εξετάζει τα αιτήματα των κρατών-μελών. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι στις 30 Μαρτίου ο υπουργός Μάκης Βορίδης απέστειλε δύο επιστολές με τα αιτήματα της ελληνικής πλευράς προς τους αρμόδιους επιτρόπους Γεωργίας και Αλιείας, σε συνέχεια των προτάσεων που απέστειλαν τα κράτη-μέλη στην κροατική προεδρία για να υποβληθούν στην Επιτροπή.

Προτάσεις Κομισιόν

Πάντως, χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων για να βοηθήσει την οικονομία της ΕΕ, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο μερικής απασχόλησης, ευκολότερης χρηματοδότησης των αγροτών και αλιέων, καθώς και χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων.

Ειδικότερα, για τον πρωτογενή τομέα προτείνει:

✱ Παράταση έως τις 15 Ιουνίου 2020 για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2020.

✱ Αύξηση των προκαταβολών άμεσων ενισχύσεων στο 70% και των πληρωμών αγροτικής ανάπτυξης στο 85%. Προς το παρόν, στις προθέσεις της Επιτροπής είναι οι δικαιούχοι να λάβουν τις προκαταβολές από τα μέσα Οκτωβρίου.

✱ Μείωση των επιτόπιων ελέγχων για να ελαχιστοποιηθεί η φυσική επαφή μεταξύ των αγροτών και των ελεγκτών. Με το μέτρο αυτό θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και θα αποφευχθούν οι όποιες καθυστερήσεις.

Επιπλέον, προτείνει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), μέσω της πρωτοβουλίας Coronavirus plus (CRII +), όπως για παράδειγμα:

✱ Ευελιξία στη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: Δάνεια ή εγγυήσεις ύψους έως 200.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους, όπως πολύ χαμηλά επιτόκια ή ευνοϊκά χρονοδιαγράμματα πληρωμών.

✱ Ανακατανομή κεφαλαίων: Τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τα αχρησιμοποίητα κονδύλια των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά στο πλαίσιο του προγράμματος κάθε χώρας.

✱ Αναβολή για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020