Πρώτα η μελέτη κόστους, μετά η πρόσκληση για την αναδιάρθρωση

Για τις 20 Οκτωβρίου 2022 μετέθεσε τώρα την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το ΥΠΑΑΤ, απόφαση που ήταν βέβαιο ότι θα ληφθεί, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους, μια και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο την ανέλαβε μόλις το καλοκαίρι.

Το θέμα εξάλλου είχε αποκαλύψει εδώ και μερικές εβδομάδες η «ΥΧ», σε σχετικό της ρεπορτάζ. Με την 3η κατά σειρά τροποποιητική απόφαση της πρόσκλησης, λοιπόν, η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 20 Οκτωβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.) και ολοκληρώνεται στις 3 Νοεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.) «προκειμένου να ολοκληρωθεί και να έχει παραδοθεί η απαραίτητη μελέτη κόστους, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης», όπως παραδέχεται το ΥΠΑΑΤ.

Τι περιλαμβάνει η μελέτη

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στη μελέτη θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) Οι ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:

✱ Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

✱ Τα προϊόντα τους έχουν χαμηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά μειονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.

✱ Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και εχθρούς, με υψηλό βαθμό απωλειών κατ’ έτος.

β) Οι ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών, οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:

✱ Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

✱ Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.

✱ Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες και εχθρούς, με χαμηλό βαθμό απωλειών κατ’ έτος.

γ) Τον προσδιορισμό του κόστους εγκατάστασης ανά στρέμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση (παλμέτα).

Εκσυγχρονισμός πρωτογενούς τομέα

Εν τω μεταξύ, στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα». Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, υποβλήθηκαν συνολικά 236 αιτήσεις, υπερκαλύπτοντας το ποσό της δημόσιας ενίσχυσης κατά 150% φτάνοντας στο τελικό ποσό δημόσιας ενίσχυσης 147.166.500 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, υποβλήθηκαν:

✱ 73 αιτήσεις από δικαιούχους επιχειρήσεις του εμπορικού δικαίου (πλην ατομικές).

✱ 163 αιτήσεις από δικαιούχους Συλλογικούς Φορείς.

Γενετική βελτίωση ζώων

Μετάθεση όμως της ημερομηνίας έλαβε και η πρόσκληση για το υποέργο «Γενετική βελτίωση ζώων», ύψους 14.702.000 ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης μετατίθεται για την 12η Οκτωβρίου 2022 ώρα 12:00 μμ.