Στο τραπέζι προτάσεις για τη διάθεση των 72 εκατ. ευρώ στο ΠΑΑ 2014-2020

Μετά τη δικαίωση, άρχισαν οι γκρίνιες

Στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 πρόκειται να διατεθεί ποσό ύψους 72.105.592,41 ευρώ
-Διαφήμιση-
  • Σε ποιες δράσεις μπορεί να απορροφηθεί η επιστροφή του δεσμευμένου από την Κομισιόν ποσού
  • Όλο το χρονικό της δικαστικής διαμάχης που έθετε σε μεγαλύτερο δημοσιονομικό κίνδυνο την Ελλάδα

Στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 πρόκειται να διατεθεί ποσό ύψους 72.105.592,41 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται στην Ελλάδα μετά από απόφαση τοι Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για χρήματα τα οποία είχαν δεσμευθεί ως δημοσιονομική διόρθωση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, της περιόδου 2000-2006. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, «το ποσό θα μπορεί να διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικού Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) για τις ανάγκες των δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020».

Προτάσεις

Στο άκουσμα της απόφασης, αλλά και των προθέσεων του ΥΠΑΑΤ, άρχισαν να διατυπώνονται οι πρώτες απόψεις σχετικά με τις δράσεις που θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω των κονδυλίων που επιστρέφονται στην Ελλάδα. Ήδη πληθαίνουν οι φωνές για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς ο αριθμός των αιτούμενων αιτήσεων στήριξης είναι τόσο μεγάλος, που ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερος από τον διαθέσιμο. Αντίθετα, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι προκρίνουν την ενίσχυση και βέβαια την άμεση προκήρυξη του μέτρου για τους αγροτικούς συμβούλους, από το οποίο, ως γνωστόν, είχαν αφαιρεθεί και μεταφερθεί πόροι σε άλλα μέτρα.

Στην αντίπερα όχθη είναι ενδιαφερόμενοι που κρίνουν ότι τα κονδύλια πρέπει να απορροφηθούν είτε μέσω του υπομέτρου 6.3 για την στήριξη των Ελλήνων μικροκαλλιεργητών, είτε μέσω του Μέτρου 11, με την αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης της Βιολογικής Γεωργίας ή την προκήρυξη νέας πρόσκλησης για τη Βιολογική Κτηνοτροφία.

Τέλος, δεν είναι λίγοι οι οποίοι συμφωνούν ότι το ποσό θα πρέπει να κατευθυνθεί προς τα Μέτρο 19 και τα Leader. Ήδη οι αιτήσεις για τις επενδύσεις δημοσίου ενδιαφέροντος έχουν ξεπεράσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά ΟΤΔ, ενώ από το ρεπορτάζ της «ΥΧ» προκύπτει ότι για τις επενδύσεις ιδιωτικού ενδιαφέροντος το ενδιαφέρον είναι ακόμα μεγαλύτερο. Με δεδομένο ότι και το μέτρο έχει παρουσιάσει σημαντικές καθυστερήσεις, η αύξηση των διαθέσιμων πόρων θα αποτελέσει μία θετική κίνηση από την πλευρά του ΥΠΑΑΤ, σημειώνουν μελετητές.

Χρονικό

Ήταν το 2015, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστική απόφαση, με την οποία προχώρησε σε δημοσιονομική διόρθωση ύψους 72.105.592,41 ευρώ σχετικά με πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ για τη χρονική περίοδο από το 2000 έως και το 2006.

Όλα βέβαια ξεκίνησαν νωρίτερα, και με τον κίνδυνο η Κομισιόν να προχωρήσει και σε μεγαλύτερη δημοσιονομική διόρθωση. Συγκεκριμένα, το 2013, η Επιτροπή πρότεινε την εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης συνολικού ύψους 94.465.089,65 ευρώ, που αντιστοιχούσε στη διαφορά μεταξύ του ποσού των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ και του ποσού της οφειλομένης συνεισφοράς όσον αφορά το επίμαχο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Μάλιστα, η Επιτροπή προειδοποίησε τότε ότι, εάν δεν επιτυγχανόταν συμφωνία εντός δύο μηνών, θα επέβαλλε ενδεχομένως δημοσιονομική διόρθωση της οποίας το ύψος θα μπορούσε να ανέλθει σε 211.582.686,65 ευρώ.

Με επιστολή στις 5 Μαρτίου 2013, οι ελληνικές αρχές δήλωσαν αφενός ότι διαφωνούσαν ως προς τα προαναφερθέντα ποσά και, αφετέρου, ότι είχαν ήδη προβεί σε επαρκείς διορθώσεις.

Στις 17 Ιουλίου, η Επιτροπή αναθεώρησε τους προηγούμενους υπολογισμούς της και κάλεσε τις ελληνικές αρχές να δηλώσουν αν θα δέχονταν εφαρμογή δημοσιονομικής διορθώσεως ύψους 30.472.624,09 ευρώ. Επανέλαβε ότι, αν δεν επιτυγχανόταν συμφωνία εντός δύο μηνών, θα επέβαλλε ενδεχομένως δημοσιονομική διόρθωση της οποίας το ύψος θα μπορούσε να ανέλθει σε 116.487.848,75 ευρώ.

Με επιστολή στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, οι ελληνικές αρχές δήλωσαν εκ νέου ότι δεν συμφωνούν, επιμένοντας ότι είχαν ήδη προβεί σε επαρκείς διορθώσεις.

Στις 13 Νοεμβρίου ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν περαιτέρω στοιχεία, όπως και έπραξαν τον Ιούνιο του 2014, και αφού είχε προηγηθεί ακρόαση.

Ακολούθησε το 2015 η απόφαση της Επιτροπής, για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τη χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ ποσού ύψους 72.105.592,41 ευρώ.

Με δικόγραφο που κατέθεσε στο Γενικό Δικαστήριο στις 2 Ιουνίου 2015, η Ελλάδα ζήτησε την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.

Ωστόσο, με απόφασή του στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 επί της προσφυγής, το Δικαστήριο διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή εξέτασε δεόντως τις οικονομικές διορθώσεις που είχε εφαρμόσει η Ελλάδα και αποφάσισε να εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις υψηλότερες του ποσού που είχε γίνει δεκτό από τις ελληνικές αρχές, μόνον αφού τις θεώρησε πολύ χαμηλές σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες.

Ακολούθησε, τον Σεπτέμβριο του 2017, αίτηση αναίρεσης από την ελληνική πλευρά, για να εγκρίνει τελικά το Δικαστήριο την ακύρωση της αρχικής απόφασης, δικαιώνοντας έτσι την Ελλάδα.

-Διαφήμιση-