Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για την παραγωγή ζωοτροφών ανώτερης ποιότητας με τη χρήση της τεχνολογίας

Τρόπους προκειμένου να βοηθήσει τους αγρότες να παράγουν ζωοτροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες στις δικές τους αγροτικές εκμεταλλεύσεις διερευνά η επιχειρησιακή ομάδα TERUnic. Όπως παρουσιάζεται στο περιοδικό «Agrinnovation» της EIP-AGRI, αγρότες που συμμετέχουν στην ομάδα, σε συνεργασία με γεωργικούς συμβούλους, χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία για την επίτευξη του σκοπού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν το Devautop, ένα εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από το Γαλλικό Γεωργικό Επιμελητήριο.

Το Devautop δείχνει ποιες προσαρμογές είναι απαραίτητες για να γίνει το αγρόκτημα πιο πλούσιο σε πρωτεΐνες και πώς αυτό επηρεάζει τον φόρτο εργασίας και το γενικό επιχειρηματικό μοντέλο της αγροτικής εκμετάλλευσης. Για τον αγρότη Gérard Ménard, που συμμετέχει στην επιχειρησιακή ομάδα, τα αποτελέσματα ήταν θετικά, καθώς, όπως εξηγεί, «φέτος αγοράζω μόλις το 6% της πρωτεΐνης που χρειάζομαι για τη διατροφή των βοοειδών μου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να προμηθεύομαι το 50%. Καλλιεργώ όσπρια, τριφύλλι και μηδική. Μετά τη συγκομιδή, τυλίγουμε τις καλλιέργειες σε πλαστικό. Η τεχνική αυτή μας δίνει το υψηλότερο ποσοστό των φύλλων, καθιστώντας την τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες». Ο Ménard χρησιμοποιεί το Devautop για να συγκρίνει τα αποτελέσματά του με τα αποτελέσματα άλλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: «Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι έχω καλά αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπω τις συνθήκες των βοοειδών μου να βελτιώνονται και αυτό συνεπάγεται αύξηση του εισοδήματός μου», καταλήγει.