Οι προθεσμίες των πληρωμών και αιτήσεων που λήγουν

Παράταση έως και τις 27 Αυγούστου για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες, για το έτος 2021.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020.