Οι προθεσμίες των πληρωμών και αιτήσεων που λήγουν

Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν τη Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών έτους 2021 και σε περίπτωση μεταβολής των κατεχόμενων κυψελών να υποβάλουν την αντίστοιχη Δήλωση Μεταβολής.

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμη η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων έτους 2021 για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών.

Μέχρι τις 2 Νοεμβρίου η υποβολή (οριστικοποίηση) προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», ενώ τα αιτήματα αποοριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά έως τις 27 Οκτωβρίου.