Οι προθεσμίες των πληρωμών και αιτήσεων που λήγουν

Έως και τη Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των παρακάτω πληρωμών για:

● Την πρώτη εκκαθάριση πληρωμών στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» για το έτος εφαρμογής 2020.

● Την εκκαθάριση των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης του έτους αιτήσεων 2020 στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας».

● Την εκκαθάριση των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης του έτους αιτήσεων 2020 στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας».

Παράταση έως τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου των αιτήσεων στον ΟΑΕΔ των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών.

Έως τις 11 Μαΐου παρατείνεται η υποβολή προτάσεων επιχορήγησης για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων εντός και εκτός ΕΕ, μέσω των απλών και πολλαπλών προγραμμάτων.