Προτίμηση στις ελληνικές λευκές και στις ερυθρές ξενικές ποικιλίες δείχνουν οι Έλληνες παραγωγοί, κατά την αναδιάρθρωση

Δικαίωμα μεταφοράς άδειας αμπέλου σε κατάλληλο κτήμα δίνει εγκύκλιος Αντώνογλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΤΤ για τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων από το 2004 έως το 2015, οι Έλληνες παραγωγοί, αμπελουργοί και οινοποιοί, εμπιστεύονται τις λευκές ελληνικές ποικιλίες έναντι των ξενικών κατά την αναδιάρθρωση των αμπελώνων τους και τις ξενικές ερυθρές ποικιλίες έναντι των ελληνικών.

Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων αυτών από την ΚΕΟΣΟΕ προκύπτουν τα εξής:

Από τις λευκές ποικιλίες προτιμάται το Σαββατιανό σε ποσοστό 24,02%, ακολουθούν το Ασύρτικο (15,69%), η Μαλαγουζιά (14,18%), το Sauvignon Blanc (11,71%), το Μοσχάτο Άσπρο (9,53%) με σύνολο αναδιαρθρωθέντων 20.296,22 στρεμμάτων με λευκές ποικιλίες και ποσοστό 36,66% επί του συνόλου 55.366,66 στρεμμάτων
Από τις ερυθρές ποικιλίες προτιμάται το Cabernet Sauvignon με ποσοστό 18,39% και ακολουθούν το Merlot (17,01%), το Syrah (16,21%), το Αγιωργήτικο (9,28%), το Ξυνόμαυρο (8,26%) και το Μοσχάτο Αμβούργου (5,33%), με σύνολο αναδιαρθρωθέντων στρεμμάτων 19.500,29 στρεμμάτων με ερυθρές ποικιλίες και ποσοστό 35,22% επί του συνόλου
Από τις ερυθρωπές ποικιλίες προτιμάται ο Ροδίτης με ποσοστό 82,87% ο οποίος και κατατάσσεται πρώτος σε προτιμήσεις από όλα τα είδη των ποικιλιών με 13.043,41 στρέμματα, ακολουθεί το Μοσχοφίλερο με ποσοστό 16,05% των ερυθρωπών ποικιλιών και τέλος το Gewurztraminer με ποσοστό 1,08% το ποσοστό αναδιάρθρωσης ερυθρωπών ποικιλιών επί του συνόλου των αναδιαρθρωθέντων στρεμμάτων, ανέρχεται σε 28,43%
 

Η εικόνα των στατιστικών στοιχείων για τις ερυθρές ποικιλίες μπορεί να συμβάλλει σε μια διαφορετική ανάγνωση, σε σύγκριση με την αντίληψη που επικρατεί ότι ο κλάδος έχει στραφεί στις ελληνικές ποικιλίες. Βέβαια ως απόλυτος αριθμός, τα αναδιαρθρωθέντα στρέμματα με ερυθρές ξενικές ποικιλίες αποτελούν το 19,36% του συνόλου των αναδιαρθρωθεισών εκτάσεων αν ληφθεί υπόψη το σύνολο ελληνικού αμπελώνα, το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι αποτελεί μια σημαντική τάση, η οποία επιβεβαιώνεται και από τα αιτήματα των οινοποιείων για ταξινόμηση περισσότερων ξενικών ποικιλιών.

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ