Πρωτόκολλο συνεργασίας Δήμου Τυρναβου – Ινσιτούτου Γεωπονικών Επιστημών

Πρωτόκολλο συνεργασίας Δήμου Τυρναβου - Ινσιτούτου Γεωπονικών Επιστημών

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα Τρίτη 3/12 ο Δήμος Τυρνάβου και το Ινσιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.

Με το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο καθορίζεται το πλαίσιο και οι διαδικασίες συνεργασίας, με σκοπό την έρευνα, την εξέλιξη και την προώθηση των τοπικών προϊόντων του Δήμου Τυρνάβου, με κυρίαρχο το τσίπουρο.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή και των δύο μερών θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις, με τη συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών από τα δύο μέρη, που εμπίπτουν σε πεδία συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα εξειδικεύονται και διατυπώνονται στη μορφή «Προγραμματικής Συμφωνίας».

Τα πεδία συνεργασίας καθώς και οι «Προγραμματικές Συμφωνίες» που θα διαμορφώνουν οι Ειδικές Επιτροπές θα επικυρώνονται από τον Δήμαρχο Τυρνάβου και τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών που θα ασκούν συντονιστικό ρόλο.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Ι.Γ.Ε. Νικόλαο Θυμάκη και τoν Δήμαρχο Τυρνάβου Ιωάννη Κόκουρα

Πηγή: ert.gr