Ο προϋπολογισμός των Συνδεδεμένων στον τομέα της κτηνοτροφίας, συμπύρηνων ροδάκινων προς χυμοποίηση και μήλων για το έτος 2021

Με νέες τροποποιητικές αποφάσεις, το ΥΠΑΑΤ προχωρά στον καθορισμό του προϋπολογισμού και άλλων Συνδεδεμένων Ενισχύσεων για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα, σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν τόσο στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, όσο στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση.

Πιο αναλυτικά, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, για το έτος 2021 ανέρχεται στα 2.717.524 ευρώ (βοοειδή) και 539.650 ευρώ (αιγοπρόβατα)».

Να θυμίσουμε ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 ανέρχεται σε 2.759.607 ευρώ (βοοειδή) και 548.007 ευρώ (αιγοπρόβατα).

Για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός θα ανέρχεται στα 2.821.043 ευρώ, όταν για το 2020 ανέρχεται στα 2.864.729 ευρώ. 

Μήλα

Όσον αφορά την συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια των μήλων, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται στα 3.854.643 ευρώ, όταν για το έτος 2020 ανέρχεται στα 3.914.336 ευρώ.

Πάντως καλό είναι να γνωρίζουν οι μηλοπαραγωγοί, πως από το έτος ενίσχυσης 2021, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση : «Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των μήλων είναι οι γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν μήλα σε επιλέξιμες εκτάσεις. Ο γεωργός, ο οποίος δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας της παρούσας δεν δύναται να λάβει την εν λόγω ενίσχυση».