Προχωρά η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στη Λήμνο

Προχωρά η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στη Λήμνο

Το έργο κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου στον Άγιος Ερμόλαος Ατσικής Λήμνου εντάχθηκε στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Το έργο προϋπολογισμού 4.098.645 ευρώ, αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, λειτουργικού και ασφαλούς αλιευτικού καταφύγιου για τον ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών στην περιοχή της Βορειοανατολικής Λήμνου και θα υλοποιηθεί σε έξι υποέργα.

Το πρώτο αφορά, στην επικαιροποίηση και σύνταξη νέων μελετών αλιευτικού καταφυγίου Αγίου Ερμολάου Δήμου Λήμνου, το δεύτερο στην κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Άγιος Ερμόλαος Ατσικής Λήμνου, το τρίτο στην εποπτεία και παρακολούθηση εκτέλεσης λιμενικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Ερμολάου Ατσικής Λήμνου από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Ακολουθούν τα έργα της φωτοσήµανσης του αλιευτικού καταφυγίου και της σύνδεσης µε το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.

Ο Δήμαρχος Λήμνου Δημήτρης Μαρινάκης σε δήλωσή του εκφράζει “την ικανοποίησή του για την ένταξη του έργου, το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα διευκολύνει τις δραστηριότητες των αλιέων της ΒΑ Λήμνου.” Επίσης, εκφράζει “τις ευχαριστίες του προς τη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για τη θετική ανταπόκριση στο αίτημα ένταξης του έργου, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Υπουργείου.”

Πηγή: ert.gr