Ψηφιακές τεχνολογίες για τους αγροτικούς συμβούλους

Πλατφόρμα συλλογής όλων των διαθέσιμων καινοτομιών στην ΕΕ προς όφελος των αγροτών

georgikoi-simvouloi

Σ ε μια προσπάθεια συλλογής όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών, που χρησιμοποιούν σήμερα οι γεωργικοί σύμβουλοι προς όφελος των παραγωγών, συμμετέχει η Ελλάδα μέσω του προγράμματος FAIRshare. Γεωργικοί σύμβουλοι από τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν καινοτόμες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην υπόλοιπη Ευρώπη, ώστε να τις εντάξουν στο δικό τους πλάνο συμβουλών.

Ο Σπύρος Φουντάς, αναπληρωτής καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμμετέχων στο πρόγραμμα, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «το πρόγραμμα FAIRShare έχει στόχο τη συλλογή, την ταξινόμηση και την παρουσίαση ψηφιακών λύσεων που χρησιμοποιούν γεωπόνοι – σύμβουλοι γεωργικών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Θα δημιουργηθεί ένα αποθετήριο ψηφιακών λύσεων που χρησιμοποιούνται από όλες τις εταιρείες συμβούλων, οι οποίες θα γίνουν γνωστές και από τους Έλληνες γεωπόνους – συμβούλους ή εταιρείες που προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες στους γεωργούς».

Ο λόγος υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η διάδοση της καινοτομίας μέσω των γεωργικών συμβούλων, καθώς «στην υπόλοιπη Ευρώπη η τάση είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες να παρέχονται σε μεγάλο βαθμό από εταιρείες συμβούλων», τονίζει ο κ. Φουντάς και συνεχίζει, λέγοντας ότι «ο χώρος της ψηφιακής γεωργίας αναπτύσσεται ραγδαία στην Ευρώπη και οι γεωργοί δεν είναι εφικτό να παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις, όπως και να μπορούν να κατανοούν ποιες τεχνολογίες είναι κατάλληλες για τον κάθε γεωργό. Αυτόν τον ρόλο αρχίζουν πολύ ενεργά να παίζουν οι γεωπόνοι – σύμβουλοι, που μπορούν να αξιολογούν αυτές τις τεχνολογίες από πλευράς αξιοπιστίας και οικονομικότητας. Αυτοί, λοιπόν, θα μπορούν να προτείνουν στους γεωργούς ποιες υπηρεσίες είναι κατάλληλες και οικονομικά συμφέρουσες για τους πελάτες – γεωργούς τους».

Πλατφόρμα συλλογής καινοτομιών

Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις τεχνολογίες που θα έχουν εισαχθεί σε αυτή. Συγκεκριμένα, ο Tom Kelly, διευθυντής του Τμήματος Μεταφοράς Γνώσης στον Εθνικό Φορέα Έρευνας, Συμβουλευτικής και Κατάρτισης της Ιρλανδίας Teagasc, και επικεφαλής του προγράμματος αναφέρει στην «ΥΧ» τα στοιχεία που θα μπορεί να βρει κάποιος στην πλατφόρμα. Αναλυτικά, σε αυτήν «θα αναφέρεται ο τύπος του εργαλείου και της παρεχόμενης υπηρεσίας, το κόστος για τον χρήστη, αν υπάρχει, οι συσκευές που απαιτούνται και η συνδεσιμότητα, η απαιτούμενη δεξιότητα από τον χρήστη και η εκπαίδευση, καθώς και σχόλια από χρήστες που χρησιμοποιούν ήδη τη συγκεκριμένη τεχνολογία».