Ψηφιακό Μουσείο και ίδρυση Εθνικού Κέντρου Αρωματικών- Φαρμακευτικών Φυτών

Οι προοπτικές και οι δυνατότητες που έχει το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, μια δομή που ιδρύθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με στόχο να ενισχύσει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την κοινωνία, παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ημερίδα που διοργάνωσε στο συγκρότημα «Γαιόπολις» στη Λάρισα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή του ΕΛΓΟ Δήμητρα, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας.

Στην εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας, ο πρύτανης του πανεπιστημίου, καθηγητής Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας και πρόεδρος του Αβερώφειου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας, Ζήσης Μαμούρης, παρουσίασε το σχέδιο δράσης του Πάρκου, τους τομείς δραστηριοποίησης και τις προτεραιότητες, με ιδιαίτερες αναφορές στον αγροδιατροφικό τομέα στη Θεσσαλία, καθώς και στα αγροδιατροφικά πάρκα στην Ευρώπη.

Ψηφιακό Μουσείο και ίδρυση Εθνικού Κέντρου ΑΦΦ

«Σκοπός του Αβερώφειου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου», σημείωσε ο πρύτανης, «είναι να υποστηρίξει με όλα τα μέσα τη μετάβαση του αγροδιατροφικού συμπλέγματος της Θεσσαλίας σε ένα σύστημα υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης τροφής με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, μειώνοντας τους κινδύνους που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, αξιοποιώντας τεχνολογικές ευκαιρίες, προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και αναγνωρισιμότητά του».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Μαμούρης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την ανακαίνιση και την αγορά εξοπλισμού στα κτήρια του Campus, καθώς και στην ανάπτυξη, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου και την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών και Φυσικών Προϊόντων.

Όπως αναφέρθηκε, η οργανωτική δομή του πάρκου θα στηρίζεται στα Κέντρα διά βίου μάθησης που υπάρχουν σε Λάρισα και Βόλο, στις εγκαταστάσεις του «Γαιόπολις» στο πρώην ΤΕΙ Λάρισας, στο αγρόκτημα του Βελεστίνου, στη μονάδα κτηνοτροφίας στην Καρδίτσα και στον πειραματικό ελαιώνα που λειτουργεί στο Νότιο Πήλιο.

Θερμοκηπιακό Πάρκο Καινοτομίας και Κυκλικής Οικονομίας

Ενισχύοντας την παραπάνω προοπτική, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας, αναφέρθηκε στη λειτουργία του πιλοτικού Θερμοκηπιακού Πάρκου Καινοτομίας και Κυκλικής Οικονομίας, που βρίσκεται στο Αγρόκτημα στο Βελεστίνο, τονίζοντας πως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα της Μεσογείου.

Στο πάρκο έχουν εγκατασταθεί θερμοκήπια υψηλής τεχνολογικής στάθμης, στα οποία δοκιμάζονται και παρουσιάζονται καινοτομίες και τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των θερμοκηπίων και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών με μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας (π.χ. ενυδρειοπονία, καλλιέργεια φυτών και ψαριών, παραγωγή μικροφυκών κ.ά.).

Παράλληλα, οι τεχνολογίες αυτές έχουν στόχο την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων και τη μείωση των εισροών και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και της περιβαλλοντικής επίδρασης του συστήματος παραγωγής.