Αγρότες και ΚΟΙΝΣΕΠ στους δικαιούχους για τις μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ

Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε από τη Βουλή την Τρίτη 30/6 το νομοσχέδιο, με τίτλο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις». Εκτός από την κυβερνώσα παράταξη, το νομοσχέδιο υπερφήφισαν επί της αρχής ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, πλήθος βουλευτών αναφέρθηκαν σε μια ευκαιρία που παρουσιάζεται, ώστε να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες, οι οποίοι μέχρι πρότινος αποκλείονταν από τη χρηματοδότηση των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ορισμένες βελτιώσεις, όπως παρουσιάστηκαν από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Ζαββό, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα.

Οι αλλαγές και τα ενδιαφέροντα

Η «ΥΧ» είχε παρουσιάσει αναλυτικά τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου σε πρόσφατο φύλλο της. Ως γνωστόν, δικαιούχοι για τις μικροπιστώσεις είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (μεμονωμένοι αγρότες και μέλη συνεταιρισμών). Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, στους ανωτέρω δικαιούχους προστέθηκαν και οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, πράγμα που σημαίνει ότι εντάσσονται και οι ΚΟΙΝΣΕΠ. Άλλες σημαντικές αλλαγές είναι οι εξής:

✱ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος χορήγησης μικροπιστώσεων απαιτείται πλέον η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των 250.000 ευρώ. Το αρχικό κείμενο προέβλεπε ποσό ύψους 400.000 ευρώ.

✱ Αν και δεν ορίζεται ανώτατο επιτόκιο χορήγησης των δανείων, δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονομικών να ορίζει, εφόσον κρίνει αναγκαίο, το ανώτατο όριο επιτοκίου με σχετική απόφαση.

✱ Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα Επιμελητήρια για τη σύσταση ιδρυμάτων για την παροχή μικροπιστώσεων, εφόσον εξασφαλίζουν όμως τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα τουλάχιστον σε ποσοστό 40%.

Επιπλέον σημεία του νομοσχεδίου που αξίζει να αναφερθούν

✱ Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια των μικροχρηματοδοτήσεων. Μάλιστα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, υπήρξαν παρεμβάσεις που ζητούσαν την αύξηση του ορίου των 25.000 ευρώ ειδικά για τον πρωτογενή τομέα.

✱ Παρόλο που, όταν τεθεί σε ισχύ ο νόμος, προβλέπεται ότι δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εγγυήσεις από τους δανειολήπτες, τα ιδρύματα θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητούν άλλου είδους εγγυήσεις. Ως προς αυτό το σημείο, θέση που εκφράστηκε από το ΚΙΝΑΛ είναι ότι χρειάζεται πρόβλεψη για ανώτατο ποσό της εγγύησης ως ποσοστό επί του συνολικού ποσού της μικροπίστωσης. Σε κάθε περίπτωση, παράγοντες της αγοράς ανέφεραν στην «ΥΧ» ότι οι όποιες εγγυήσεις ζητούνται θα είναι πολύ πιο προσιτές για τους δανειολήπτες.

✱ Η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροπίστωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη. Εάν ο δανειολήπτης επιθυμεί να αποπληρώσει το δάνειό του νωρίτερα, θα υπάρχει κάποιο ποσό ως ποινή («penalty»), το οποίο, όπως ανέφερε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, θα καθοριστεί με περισσότερες λεπτομέρειες από την Τράπεζα της Ελλάδος που θα αδειοδοτεί και θα εποπτεύει τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης.

✱ Θα δημιουργηθεί μητρώο με τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος στη Βουλή, σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν 450 ιδρύματα παροχής μικροπιστώσεων.

✱ Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε υπουργική τροπολογία που προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος (300 ή 600 ευρώ ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων) σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Αυτές τις μέρες αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων του ΟΠΕΚΑ, ώστε να καταβληθούν τα επιδόματα για το 2019.