Πτολεμαΐδα: Έλεγχοι των καλλιεργειών ελαιοκράμβης και σιτηρών με ρομποτικά μηχανήματα

Ομάδα καθηγητών από τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Πανεπιστημίου Σερρών (Κεντρική Μακεδονία) θα βρεθεί την ερχόμενη Παρασκευή 12/3 στην Πτολεμαΐδα, προκειμένου με  τη χρήση drones και ρομποτικών μηχανημάτων να ελέγξουν καλλιέργειες ελαιοκράμβης και σιτηρών. Με τις φωτογραφίες που θα τραβήξουν τα drones από υπερφασματικές κάμερες και τα εδαφολογικά δεδομένα που θα συλλέξουν τα ρομποτικά μηχανήματα, θα ακολουθήσει ανάλυση, για να φανεί εάν υπάρχουν προβλήματα στα φυτά και στο έδαφος.

Η ίδια διαδικασία των μετρήσεων θα επαναληφθεί τουλάχιστον 3-4 φορές, για να παραχθούν δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη των φυτών, την αποτελεσματικότητα από τη  χρήση λιπασμάτων και άλλων φυτοφαρμάκων, διερευνώντας ακόμη και τη δυνατότητα  μείωσης του κόστους παραγωγής, ενώ και εφόσον εντοπιστούν ασθένειες να διακριβωθεί  το ποσοστό μόλυνσης και ο βαθμός εξάπλωσής της στην καλλιεργήσιμη έκταση. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο αγρότης Παύλος Αλεξανδρίδης, ο οποίος μαζί με άλλους νέους αγρότες είχε την πρωτοβουλία της κίνησης αυτής, παρατηρούνται ήδη προβλήματα μόλυνσης στις καλλιέργειες της ελαιοκράμβης λόγω της συνεχιζόμενης χρήσης της ίδιας έκτασης.

Πηγή: ertnews.gr