Πυρηνόκαρπα: Αντιμετώπιση των κινδύνων από μονίλια, εξώασκο και βακτηριακό καρκίνο

Συμβουλές για την αντιμετώπιση των κινδύνων στα πυρηνόκαρπα δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, για τη μονίλια αναφέρει ότι οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της μονίλιας καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Ο μύκητας προσβάλλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη. Από τους καρπούς και τα έλκη θα προέλθουν οι πρωτογενείς μολύνσεις που θα μολύνουν τα άνθη. Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος.

Εξώασκος

Για την αντιμετώπιση του εξώασκου συνιστάται η αφαίρεση και το κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων με ξηρό καιρό. Όπου διαπιστώθηκαν προσβολές, συνιστάται επέμβαση στο τέλος της πτώσης των φύλλων με βορδιγάλειο πολτό ή άλλο χαλκούχο σκεύασμα. Η χρήση των χαλκούχων προτείνεται να γίνεται αφού έχουν ψηθεί (ωριμάσει) τα μάτια, για να αποφευχθεί η ζημιά από φυτοτοξικότητα. Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και το κορύνεο.

Βακτηριακός καρκίνος και βακτηριακό έλκος

Η παρουσία καφεκόκκινου αποχρωματισμού κάτω από τον προσβεβλημένο φλοιό είναι χαρακτηριστική του βακτηρίου. Οι οφθαλμοί νεκρώνονται, καφετιάζουν και εκρέει κόμμι. Το ριζικό σύστημα συνήθως δεν είναι προσβεβλημένο. Σε έντονα προσβεβλημένα δέντρα αναπτύσσονται λαίμαργοι βλαστοί στην περιοχή του λαιμού. Συνιστάται εκρίζωση και κάψιμο των έντονα προσβεβλημένων δέντρων (προσβολή στον κορμό σε απόσταση μικρότερη των 50 εκατοστών από το έδαφος).

Επιπλέον, προτείνεται επιμελημένη αφαίρεση των προσβεβλημένων μερών των δέντρων (να περιλαμβάνεται και τμήμα υγιούς κλάδου τουλάχιστον 30 εκ.) με ξηρό καιρό, απολύμανση των πληγών με χαλκούχο σκεύασμα και των εργαλείων με υδατικό διάλυμα φορμόλης 5% ή χλωρίνης 10% ή μετουσιωμένου οινοπνεύματος 3 προς 1 σε νερό.

Μετά την απολύμανση είναι απαραίτητο να γίνει κάλυψη των πληγών με αλοιφή εμβολιασμού ή λινέλαιο. Επίσης, συνιστάται ψεκασμός μετά την πτώση των φύλλων με χαλκούχα σκευάσματα στη μέγιστη προτεινόμενη δόση.