Ρέθυμνο: Ομόφωνη απόφαση – ψήφισμα αναφορικά με τους δασικούς χάρτες

Στην έκδοση ομόφωνης απόφασης – ψηφίσματος στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά οι βασικές θέσεις και διεκδικήσεις του Δήμου Αμαρίου σχετικά με τα προβλήματα που ανέκυψαν από τη πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών, προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο .

Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται, πως στους δασικούς χάρτες, αποδίδεται λανθασμένη χρήση γης στο μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανό, “…η αποτυχία ουσιαστικού χαρτογραφικού ελέγχου, η παντελής έλλειψη επιτόπιας αυτοψίας, καθώς και η μηδενική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαδικασία, οδήγησε σε οφθαλμοφανή λάθη και πληθώρα αστοχιών, εγείροντας σήμερα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα με τους ιδιοκτήτες γης και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους να βιώνουν μεγάλη ανασφάλεια και αγωνία”.

Το ψήφισμα εκφράζει σύμφωνα με τον κ. Μουρτζανό, τη βασική αξίωση των δημοτών του Αμαρίου ώστε να αποτελέσει οδηγό σε κάθε θεσμική συζήτηση με το αρμόδιο υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην τοποθέτηση του επί του θέματος ο δήμαρχος επισημαίνει πως: “Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση οι ιδιοκτήτες γης καλούνται, εντός ασφυκτικού χρονικού διαστήματος, να προβάλλουν αντιρρήσεις, διεκδικώντας ουσιαστικά εκτάσεις και αγροτεμάχια που τους ανήκουν και πλέον τίθενται σε καθεστώς αμφισβήτησης ως συνέπεια συστηματικών λαθών φωτοερμηνίας. Παράλληλα, δεδομένου των δημοσιονομικών συνθηκών που έχει επιφέρει η παρατεταμένη υγειονομική κρίση σε συνδυασμό με τα διαχρονικά πλήγματα που υφίσταται ο αγροτοκτηνοτροφικός κλάδος της περιοχής, ένα διόλου αμελητέο κόστος μετατοπίζεται στους δημότες μας, οι οποίοι καλούνται σήμερα να καταβάλουν υψηλό τίμημα στη διαδικασία των αντιρρήσεων (παράβολα, αμοιβές δικηγόρου, μηχανικού κ.α.)”.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Αμαρίου αναγνωρίζουν τη σημασία και το κομβικό ρόλο ύπαρξης των δασικών χαρτών. Όμως ζητούν τη σωστή αποτύπωση τους η οποία και θα καταστήσει ευκολότερες τις διαδικασίες δόμησης και αγοροπωλησίας, απαλλάσσοντας χιλιάδες ιδιοκτήτες γης – όπως τονίζουν – από χρονοβόρες και περίπλοκες πράξεις αποχαρακτηρισμού. Μεταξύ άλλων ζητούν και διεκδικούν σύμφωνα με το ψήφισμα: “η τελική σύνθεσή τους να οριστικοποιηθεί μόνο κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας για λάθη στις οριοθετήσεις και τους χαρακτηρισμούς από την Δασική Υπηρεσία και μόνο εφόσον διορθωθούν άμεσα όλα τα αποδεκτά πρόδηλα σφάλματα.

Επίσης την άμεση ρητή νομοθετική ρύθμιση, που θα λάβει χώρα υποχρεωτικά πριν αρχίσει η εξέταση των αντιρρήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές, με σκοπό την κατοχύρωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας που υπάρχει μέχρι σήμερα, εξασφαλίζοντας με σαφήνεια πως το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα εγείρει αξιώσεις σε καμία απολύτως έκταση κατά τη διαδικασία του κτηματολογίου, πέραν ειδικά καθορισμένων περιπτώσεων, οι οποίες εκ των προτέρων θα προσδιοριστούν (π.χ δρόμοι, απαλλοτριωμένες εκτάσεις, τίτλοι κυριότητας κλπ). Άμεση νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα διευκολύνει σε ενδεχόμενο αντιδικίας την απόδειξη κυριότητας του ιδιώτη έναντι του κράτους σε περιπτώσεις αδυναμίας παροχής τίτλου κυριότητας, εφόσον ο ίδιος και η οικογένειά του νέμεται καλόπιστα ένα αγροτεμάχιο επί δεκαετίες”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ