Το όραμα της Ευρώπης για το μέλλον των συστημάτων τροφίμων πρέπει να διαμορφωθεί με έμφαση στις νέες γενιές, οι οποίες θα εφαρμόσουν τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F), σύμφωνα με τον Riccardo Valentini, εξέχοντα εμπειρογνώμονα του αγροτικού τομέα. Όπως προειδοποιεί ο ίδιος, «σε αυτήν τη μετάβαση οτιδήποτε γίνει χωρίς τη συμμετοχή των νέων είναι σπατάλη χρημάτων».

Προβαίνοντας σε έναν σαφή διαχωρισμό σε σχέση με τις προηγούμενες γενεές, ο Valentini έχει χαρακτηρίσει τη σημερινή νεολαία ως τη «γενιά του κλίματος». Ο λόγος είναι ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν, αυτή η γενιά δεν έχει γαλουχηθεί με την ψευδαίσθηση της ανυπαρξίας φραγμών στην ανάπτυξη και τη χρήση των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων. «Το σημείο εκκίνησης της γενιάς του κλίματος είναι εντελώς διαφορετικό. Γνωρίζοντας ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι, περιορίζουν ανάλογα τις απαιτήσεις τους. Επιπλέον, ανησυχούν περισσότερο για το μέλλον του πλανήτη μας, επειδή ξέρουν ότι πρέπει να επιβιώσουν με λιγότερα εφόδια».

Ο Valentini διαπιστώνει ότι η διαφορετική προσέγγιση των νέων απέναντι στο τρόφιμα είναι ένα από τα διακριτικά στοιχεία της νέας τάσης, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε διαφορετικές διατροφικές συνήθειες σε σύγκριση με τη δική του γενιά.

«Πολλοί άνθρωποι αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες, κάτι που, για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα εμφανές με τους χορτοφάγους και τους αυστηρά χορτοφάγους. Επιλέγουν τρόφιμα λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι εταιρείες τροφίμων επιλέγονται, επίσης, με βάση την κοινωνική τους στάση. Δύο άλλα θέματα που πραγματικά τους ενδιαφέρουν είναι η σπατάλη των τροφίμων και η καλή διαβίωση των ζώων, τα οποία τις περισσότερες φορές αποτελούν τον παρακινητικό παράγοντα, ώστε να μην τρώνε κρέας».

www.euractiv.com