Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην ανάπτυξη της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας

Το τρίτο εκπαιδευτικό σεμινάριο της δράσης “Train the Trainers” πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Λαμίας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά”

Το τρίτο σεμινάριο της δράσης “Train the Trainers” (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ενηλίκων), που σχεδίασε και υλοποιεί το πρόγραμμα “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά”, πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Μαρτίου στο ΤΕΙ Λαμίας. 

Tο σεμινάριο απευθυνόταν στους εκπαιδευτές του προγράμματος προκειμένου να τους εξοπλίσει με την πιο επικαιροποιημένη γνώση στον τομέα αλλά και με soft skills  που χρειάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι έμπειροι και εξειδικευμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι συνεργάζονται με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υλοποιούν τα προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Τέτοιες διαδικασίες εντάσσονται σε μια γενικότερη προσέγγιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει την διαδικασία εκπαίδευσης των εκπαιδευτών να είναι σημαντικός κρίκος της αλυσίδας της ενίσχυσης της νεανικής εργασίας και της προόδου του επαγγελματισμού στο χώρο εργασίας. 

Στόχοι της δράσης είναι:

1. Να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών του προγράμματος, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων και να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενος τους να αποκτήσουν γνώσεις και να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές.

2. Να εξελίξει τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτές από καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες σε αποτελεσματικούς Agricultural Extension Workers.

3. Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στήριξης για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών εκπαίδευσης στον αγροδιατροφικό τομέα.

4. Να δημιουργήσει την αίσθηση κοινότητας μεταξύ́ των εκπαιδευτών και την απόκτηση κοινής ταυτότητας ως μέλη της ομάδας του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η δράση έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σε συνεργασία με πιστοποιημένους επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων.

Το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού διημέρου περιλάμβανε την γνωριμία των συμμετεχόντων με το Design Thinking το οποίο χρησιμοποιείται στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης ενημερώθηκαν για τον ρόλο του εκπαιδευτή στην ανάπτυξη της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας και ανέπτυξαν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης δύσκολων περιπτώσεων κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης.

Ενότητα “συνεταιρισμοί” και καλά παραδείγματα

Στο πλαίσιο της διήμερης συνάντησης, οι εκπαιδευτές του προγράμματος επισκέφθηκαν και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς. 

Μέλη του συνεταιρισμού,  λαμβάνουν μέσω του προγράμματος “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά” και των συνεργατών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, εξατομικευμένη συμβουλευτική που  αφορά την παραγωγική διαδικασία. 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης,  οι εκπαιδευτές του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τους συνεταιρισμούς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν από την σύμβουλο επιχειρήσεων κ. Άντα Τσαϊρα. 

Ο CEO του συνεταιρισμού κ. Χρήστος Σταμάτης ανέλυσε επίσης στους συμμετέχοντες τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του συνεταιρισμού.