Ρωσία: Σκοπεύει να επαναχρησιμοποιήσει 120 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμης γης

Η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναξιοποιήσει 120 εκατομμύρια στρέμματα αχρησιµοποίητων γεωργικών γαιών, προκειμένου να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για την αύξηση των αγροτικών εξαγωγών της χώρας.

«Είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια ευρείας κλίμακας απογραφή γης, για να προσδιοριστούν συγκεκριμένες εκτάσεις που είναι πιο κατάλληλες για γεωργική δραστηριότητα. Το καθήκον μας είναι να παρέχουμε στους αγρότες 120 εκατομμύρια στρέμματα νέας γεωργικής γης», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Βικτώρια Αμπραμτσένκο σε συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου του υπουργείου Γεωργίας της χώρας.

Σύμφωνα με την Αμπραμτσένκο, το έργο της επαναφοράς της γης στην πρότερη καλή γεωργική κατάσταση, καθώς και της δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών για τη διαβίωση και την εργασία στην ύπαιθρο, θα βοηθήσει στην αύξηση των ρωσικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων. Αυτό έρχεται να πλαισιώσει το κρατικό πρόγραμμα που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από το 2020, το οποίο θέτει στόχο να διπλασιάσει τις ρωσικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων έως το 2024.

Αυτό, όπως σημείωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, θα βελτιώσει τις συνθήκες στέγασης, τις υποδομές, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη στις αγροτικές περιοχές, φέρνοντας το βιοτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού πιο κοντά στα αστικά επίπεδα.