Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς

Σε αναμονή για την πίστωση της β’ και γ΄ δόσης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» παραμένουν οι Νέοι Αγρότες του 2014, παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρώσει ως όφειλαν τα υποχρεωτικά σεμινάρια κατάρτισής τους. Το πρόβλημα εντοπίζεται σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με εξαίρεση τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου, και οφείλεται κυρίως στον κακό συντονισμό των συνεργαζόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού.

Βασική προϋπόθεση για την πίστωση και των δύο δόσεων, είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ να πραγματοποιήσουν επιτόπιους ελέγχους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στη συνέχεια να κοινοποιήσουν το σχετικό πόρισμα στις αρμόδιες διευθύνσεις.

Προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι, πρέπει η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) να διαβιβάσει τα απαραίτητα πρακτικά και δικαιολογητικά στον φορέα εφαρμογής του Μέτρου, ο οποίος από την πλευρά του θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση της 2ης και 3ης δόσης, ή στην επιβολή κυρώσεων.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης (σεμινάρια), οι κατά τόπους περιφερειακές ΔΑΟΚ, σε συνεργασία με τις νομαρχίες, έπρεπε να έχουν καταχωρήσει τους δικαιούχους που συμμετείχαν σε αυτά, σε φακέλους, και να τους στείλουν στους κατά τόπους εκπροσώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Χωρίς η ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά τη μία ή την άλλη υπηρεσία, καθώς σε άλλες περιοχές έχει μεν μεταβιβαστεί ο φάκελος αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί ο επιτόπιος έλεγχος, και σε άλλες δεν έχει καν φτάσει ο φάκελος στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι Νέοι Αγρότες του 2014 διαμαρτύρονται εντόνως. Και όχι άδικα, αφού η καταβολή των ποσών που είναι απαραίτητη για να προχωρήσουν με το επιχειρησιακό τους σχέδιο, έχει καθυστερήσει σημαντικά.

Εναλλακτική

Ως μόνη εναλλακτική λύση για να αρχίσουν οι δόσεις να πιστώνονται πιο γρήγορα, είναι οι δικαιούχοι να αιτηθούν αρχικά την καταβολή μόνο της β’ δόσης του Μέτρου, η οποία μπορεί να χορηγηθεί χωρίς να προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος. Και στη συνέχεια, έχοντας εξασφαλίσει τη β’ δόση, να αιτηθούν και την καταβολή της γ’ δόσης, που απαιτεί και την απαραίτητη χρονοβόρα διαδικασία. Ο λόγος είναι ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι Νέοι Αγρότες του 2014 έχουν αιτηθεί να λάβουν και τις δύο δόσεις, γεγονός που απαιτεί την διενέργεια τόσο των επιτόπιων ελέγχων όσο και της ομαλής ροής της όλης διαδικασίας.