ΣΕΚ: Να αναλάβει η πολιτεια άμεσα μέτρα για την στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας

Μία σειρά πέντε μέτρων για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας προτείνει στην πολιτεία ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) με δελτίο τύπου που εξέδωσε την Πέμπτη 26 Απριλίου. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του ΣΕΚ αναφέρεται πως:

Είχαμε επισημάνει επανειλημμένα, εδώ και ένα χρόνο περίπου, ότι οι τιμές παραγωγού  στο αιγοπρόβειο γάλα ουσιαστικά καταρρέουν και κάποιοι τότε μας λοιδορούσαν, δυστυχώς όμως σήμερα επιβεβαιωνόμαστε.

Οι αιγοπροβατοτρόφοι της χώρας βρίσκονται σε μεγάλη απόγνωση αφού η μείωση στην τιμή πώλησης του γάλακτος αγγίζει τα 20 λεπτά/κιλό περίπου για το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής, κάνοντας πλέον την παραγωγή εντελώς ασύμφορη.

Παράλληλα σοβαρή δυσλειτουργία στην αγορά της Φέτας προκαλείται από τη μεγάλη  αύξηση των αδιάθετων ποσοτήτων και τη μείωση της τιμής πώλησης σε επίπεδο χαμηλότερο του κόστους παραγωγής.

Η κατάσταση αυτή καθιστά την πλειοψηφία των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων ζημιογόνες, οδηγώντας πολλούς παραγωγούς σε έξοδο από το επάγγελμα ή στην καλύτερη περίπτωση σε μείωση του ζωικού τους κεφαλαίου, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος παραγωγής.

Ζητάμε από την πολιτεία άμεσα μέτρα για τη στήριξη του τομέα και συγκεκριμένα:

  1. Έλεγχο των αποθεμάτων Φέτας σε όλα τα τυροκομεία
  2. Έλεγχο των εισαγωγών προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα  420/1993.
  3. Ενεργοποίηση του κανόνα «de minimis», που αφορά ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για τη στήριξη του  εισοδήματος των παραγωγών, λόγω της μεγάλης μείωσης της τιμής πώλησης του γάλακτος.
  4. Εφαρμογή του μέτρου δωρεάν διανομής (κοινωνική απόσυρση) για τη Φέτα με στόχο την ενίσχυση των παραγωγών και την ομαλοποίηση της αγοράς.
  5. Εφαρμογή στην πορεία όλων των μέτρων που έχει προτείνει ο ΣΕΚ και περιγράφονται στο Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της κτηνοτροφίας”