Υπογράφτηκε η σύμβαση ανάθεσης έργου για ΕΠΑΝΕΚ

Με στόχο την «αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση όλων των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων που θα υλοποιηθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο», σύμφωνα με τον υφ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020).

«Όλο το προηγούμενη διάστημα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Α. Χαρίτσης, το υπουργείο Οικονομίας προχώρησε σε μια σειρά από τεχνικές παρεμβάσεις, εξασφαλίζοντας την απόλυτη διαφάνεια και την απλοποίηση των διαδικασιών κατά τη φάση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διάθεση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία. Σ’ αυτό το νέο πλαίσιο διαχείρισης ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦΑΠΕ) καλείται να συνεισφέρει».