Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές με πτωτική ωστόσο τάση σε σχέση με πέρσι, και αρκετά διαφοροποιημένες από τις οριστικές τιμές για το έτος 2017 ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι ενδεικτικές τιμές των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων για το 2018.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Συνδεδεμένες:

Για το σκληρό σιτάρι, με την ενδεικτική τιιμή για το 2018 να ανέρχεται στα 4,7 ευρώ/στρέμμα, όταν για το 2017 ήταν στα 4,8 και τελικά καθορίστηκε στα 8,21 ευρώ/στρέμμα.

Στον τομέα της βιομηχανικής ντομάτας, με την ενδεικτική τιμή για το 2018 να ανέρχεται στα 51,2 ευρώ/στρέμμα, όταν το 2017 ήταν 51,7 και η οριστική τιμή για το 2017 προσδιορίστηκε στα 67,3 ευρώ/στρέμμα.

Στον τομέα του σπαραγγιού, με την ενδεικτική τιμή για το 2018 να ανέρχεται στα 49,5 ευρώ/στρέμμα, όταν το 2017 ήταν 50 και η οριστική τιμή για το 2017 προσδιορίστηκε στα 60,2 ευρώ/στρέμμα.

Στον τομέα των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, με την ενδεικτική τιμή για το 2018 να ορίζεται στα 40,7 ευρώ/στρέμμα, όταν για την περσινή χρονιά ήταν στα 41,1. Υπενθυμίζεται ότι η τελική τιμή για το 2017 αρχικά καθορίστηκε στα 52 ευρώ, για να αυξηθεί στα 62 ευρώ/στρέμμα λίγες ημέρες μετά, με νέα υπουργική απόφαση.

Στον τομέα του βόειου κρέατος, η ενδεικτική τιμή του 2018 διαμορφώνεται στα 147 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, μειωμένη σε σχέση με την ενδεικτική του 2017, που ήταν στα 149 ευρώ. Η τελική τιμή για το 2017 εκτοξεύθηε, στα 192,5 ευρώ ανά ζώο.

Αντίστοιχα και στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, με την ενδεικτική τιμή για το 2018 να είναι στα 11 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο (ίδια με το 2017), αλλά η τελική ορίστηκε για το έτος 2017 στα 9,7 ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι τιμές για το 2018 είναι ενδεικτικές, που σημαίνει ότι οι τελικές θα καθοριστούν με το νέο έτος, και μετά από υπουργική απόφαση.

Αναλυτικά, οι ενδεικτικές τιμές των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων για το έτος 2018, σε σχέση με το 2017 (ενδεικτικές και οριστικές) και οι δικαιούχοι:

Στον τομέα του ρυζιού, στα 25,7 ευρώ ανά στρέμμα

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως 28-02-2019. Σημειώνεται ότι πρέπει να παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 400 κιλά ανά στρέμμα.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 25,70 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 27,90 ευρώ/στρέμμα

Για το σκληρό σιτάρι, στα 4,7 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη πρέπει να σπέρνονται και με πιστοποιημένο σπόρο σποράς. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 12 κιλά/στρέμμα.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 4,80 ευρώ/στρέμμα
 • τελική τιμή του 2017: 8,21 ευρώ/στρέμμα

Στον τομέα της βιομηχανικής ντομάτας, στα 51,2 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που παραδίδουν βιομηχανική ντομάτα από την 1η Ιουνίου 2018 έως και την 30η Νοεμβρίου 2018, κατ’ ελάχιστο 50 τόνους/εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 51,70 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 67,30 ευρώ/στρέμμα

Στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, στα 40,7 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 κατ’ ελάχιστο 7 τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 41,10 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 62,00 ευρώ/στρέμμα

Στον τομέα τον οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στα 29,3 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση, σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών: Φακή, ρεβίθι, φασόλι κοινό (νάνο ή αναρριχώμενο), φασόλια γίγαντες ή ελέφαντες, δόλιχοι ή φασόλια μαυρομάτικα, κουκί βρώσιμο, λαθούρι βρώσιμο, λαθούρι άφκος, λαθούρι κλυμένο.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 29,60 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 16,37 ευρώ/στρέμμα

Στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, 16,9 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν κτηνοτροφικά, πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή, σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών: Κτηνοτροφικό κουκί, κτηνοτροφικό ρεβίθι, κτηνοτροφικό μπιζέλι / (κτηνοτροφικό πίσο), βίκο, κτηνοτροφικό λαθούρι, λούπινο λευκό – κυανό – κίτρινο, ρόβι και σόγια.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 17,1 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 8,72 ευρώ/στρέμμα

Στον τομέα των σπόρων σποράς, 67,6 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι:

 1. Ο καλλιεργητής, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων σποράς (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Ο καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση.
 2. Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις.
 • Ενδεικτική τιμή του 2017:68,40 ευρώ/ στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017:29,67 ευρώ/ στρέμμα

 

Στον τομέα του σπαραγγιού, 49,5 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο δύο στρέμματα σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις, χρησιμοποιούν ποικιλίες εγγεγραμμένες στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών ή/και τον κατάλογο των ειδών των γεωργικών φυτών και παραδίδουν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2018, τουλάχιστον 250 κιλά νωπού προϊόντος ανά επιλέξιμο στρέμμα.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 50,00 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 60,20 ευρώ/στρέμμα

Στον τομέα των ζαχαρότευτλων, 50,6 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις και πρεπει να έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στη ζαχαροβιομηχανία μέχρι 15-06-2018, να έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς και να παραδώσουν το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 51,10 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 72,00 ευρώ/στρέμμα

Στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων, 16,4 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιουνίου έως και 1η Νοεμβρίου 2018 κατ’ ελάχιστο 6 τόνους συμπύρηνο ροδάκινο ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 16,50 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 16,50 ευρώ/στρέμμα

Στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, 34,8 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα σε επιλέξιμες εκτάσεις στις ΠΕ Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, και παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής σταφίδας/στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, από 1η Αυγούστου και το αργότερο έως την 30η Νοεμβρίου 2018.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 35,20 ευρώ/στρέμμα
 • Υελική τιμή του 2017: 49,30 ευρώ/στρέμμα

Στον τομέα των καρπών με κέλυφος, στα 13,7 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν αμυγδαλιά, φουντουκιά, καστανιά, φιστικιά (κελυφωτό φιστίκι) και καρυδιά σε επιλέξιμες εκτάσεις.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 13,90 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 12,57 ευρώ/στρέμμα

Στον τομέα της καλλιέργειας μήλων, 47,2 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν μήλα (ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών) σε επιλέξιμες εκτάσεις.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 47,70 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 47,70 ευρώ/στρέμμα

Στα πρωτεϊνούχα σανοδετικά ψυχανθή, 27 ευρώ/στρέμμα.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 27,30 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 15,41 ευρώ/στρέμμα

Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος, 147 ευρώ/επιλέξιμο ζώο.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης, οι οποίοι κατά την υποβολή της ΕΑΕ εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 μηνών έως 12 ετών κατά τη διάρκεια του 2018.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 149 ευρώ/επιλέξιμο ζώο
 • Τελική τιμή του 2017: 192,5 ευρώ/επιλέξιμο ζώο

Στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, 11 ευρώ/επιλέξιμο ζώο.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί, κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης, οι οποίοι παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος. Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης, συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή κι έχουν δηλώσει στον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν, από την κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση.

Βασική προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος 2018.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 11 ευρώ/επιλέξιμο ζώο
 • Τελική τιμή του 2017: 9,7 ευρώ/επιλέξιμο ζώο

Ζωικό κεφάλαιο χωρίς γη, στα 232 ευρώ/επιλέξιμη Μ.Μ.Ζ. για το Μέτρο 1 (βοοειδή) και 35 ευρώ/επιλέξιμο ζώο για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα).

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που διαθέτουν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης, αλλά δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης.

Ειδικότερα, για το Μέτρο 1, να είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν σημανθεί, καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε μηνών, με καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή τους κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 235,00 ευρώ/επιλέξιμη Μ.Μ.Ζ.
 • Τελική τιμή του 2017: 294,80 ευρώ/επιλέξιμη Μ.Μ.Ζ.

 

Για το Μέτρο 2, να είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων και διαθέτουν τουλάχιστον 20 επιλέξιμα αιγοπρόβατα.

Επιλέξιμα θεωρούνται τα αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου που έχουν σημανθεί και καταγραφεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και διατηρούνται στην εκμετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους έως και 15/12/2018.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 35,00 ευρώ/επιλέξιμο αιγοπρόβατο
 • Τελική τιμή του 2017: 47,90 ευρώ/επιλέξιμο αιγοπρόβατο

Στον τομέα της σηροτροφίας, 245 ευρώ/κουτί.

Η ενίσχυση χορηγείται στους σηροτρόφους-γεωργούς για τα κουτιά μεταξόσπορου που χρησιμοποίησαν για εκτροφή, εφόσον προμηθεύονται πιστοποιημένο μεταξόσπορο και κάθε κουτί περιέχει τουλάχιστον 20.000 αβγά μεταξοσκώληκα κατάλληλα για εκκόλαψη και αποδίδει ελάχιστη παραγωγή 20 κιλά χλωρών κουκουλιών.

Η σηροτροφική περίοδος ορίζεται από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 248 ευρώ/κουτί
 • Τελική τιμή του 2017: 248 ευρώ/κουτί

Ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι, 74,9 ευρώ/στρέμμα για βασική έκταση 2,5 εκατ. στρεμμάτων.

Η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού, που έχει σπαρθεί με εγκεκριμένες ποικιλίες και έχει πράγματι συγκομισθεί υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου 2018, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

 • Ενδεικτική τιμή του 2017: 73,24 ευρώ/στρέμμα
 • Τελική τιμή του 2017: 73,30 ευρώ/στρέμμα

Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται για:

 • Δαμάσκηνα Σκοπέλου, σε 50 ευρώ/στρέμμα
  Τελική τιμή του 2017: 50,00 ευρώ/στρέμμα
 • Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι, σε 50 ευρώ/στρέμμα
  Τελική τιμή του 2017: 14,50 ευρώ/στρέμμα
 • Αμπελοοινικός τομέας, σε 70 ευρώ/στρέμμα.
 • Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων. Το ποσό της κατά αποκοπή ενίσχυσης ανά δικαιούχο ελαιοκαλλιεργητή ανέρχεται σε 14,5/στρέμμα.
  Τελική τιμή του 2017: 14,50 ευρώ/στρέμμα
 • Γεώμηλα, σε 60 ευρώ/στρέμμα.
  Τελική τιμή του 2017: 60,00 ευρώ/στρέμμα
 • Τοματάκι Σαντορίνης, σε 70 ευρώ/στρέμμα.
  Τελική τιμή του 2017: 70,00 ευρώ/στρέμμα
 • Αγκινάρα Τήνου, σε 50 ευρώ/στρέμμα.
  Τελική τιμή του 2017: 50,00 ευρώ/στρέμμα
 • Εσπεριδοειδή, σε 50 ευρώ/στρέμμα.
  Τελική τιμή του 2017: 50,00 ευρώ/στρέμμα
 • Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου, σε 11,5 ευρώ/κιλό «καθαρής μαστίχας».
 • Κριθάρι Λήμνου, σε 5 ευρώ/στρέμμα.
  Τελική τιμή του 2017: 5,00 ευρώ/στρέμμα
 • Παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και για την παραγωγή γιαούρτης. Το ύψος της ενίσχυσης ανάλογα με το είδος του γάλακτος καθορίζεται ετησίως μέχρι τα 70 ευρώ ανά τόνο για το αγελαδινό και αίγειο γάλα, και στα 100 ευρώ ανά τόνο για το πρόβειο γάλα και αφορά σε εκείνες τις ποσότητες γάλακτος που αποδεδειγμένα μετα