Στα 55,8 ευρώ/στρ η συνδεδεμένη της βιομηχανικής ντομάτας

Στα 55,8 ευρώ/στρ η συνδεδεμένη της βιομηχανικής ντομάτας

Σε απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου η οποία δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια καθορίζεται η ενδεικτική τιμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την βιομηχανική τομάτα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση, η έκταση αναφοράς από τα 90.800 στρέμματα που οριζόταν στην πρώτη απόφαση μειώθηκε στα 45.559 στρέμματα. Με δεδομένο ότι ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην βιομηχανική τομάτα για το έτος 2015 έχει οριστεί στα 2.600.000 ευρώ, η ενδεικτική τιμή αυξάνει στα 55,8 ευρώ/στρ. (από τα 28,6 ευρώ το στρέμμα που ήταν με την παλιά έκταση αναφοράς).

Υπενθυμίζουμε ότι ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 2.600.000 ευρώ, για το έτος 2016 στα 3.162.327 ευρώ, για το έτος 2017 στα 3.905.765 ευρώ, για το έτος 2018 στα 3.862.700 ευρώ, για το έτος 2019 στα 3.819.638 ευρώ και για το έτος 2020 στα 3.819.638 ευρώ.

Δείτε εδώ την απόφαση για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στη βιομηχανική τομάτα