Επικαιροποίηση και κατάρτιση Μητρώου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελούνα Ελασσόνας

kampos-larisas

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επικαιροποίηση και κατάρτιση του Μητρώου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελούνα Ελασσόνας, καθώς ο εκκαθαριστής ανακοίνωσε πως η αποζημίωση, η οποία θα καταβληθεί στον κάθε συνεταιριστή ανά στρέμμα ιδιοκτησίας του, ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ. Από το παραπάνω ποσό θα αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν ως προκαταβολή και το υπόλοιπο θα καταβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, στο χρονικό διάστημα από 10 έως 20 Ιανουαρίου.

Σημειώνεται ότι για τους συνεταιριστές που δεν έχουν προσκομίσει τα ζητηθέντα δικαιολογητικά, τα αναλογούντα ποσά ανά στρέμμα ιδιοκτησίας θα παραμείνουν δεσμευμένα, έτσι ώστε με την προσκόμισή τους να καταβάλλεται και σε αυτούς το δικαιούμενο ποσό.

Ακόμη, ο εκκαθαριστής ανακοίνωσε ότι η 31η Ιανουαρίου 2019 χαρακτηρίζεται ως τελική ημερομηνία προσκόμισης των ζητηθέντων δικαιολογητικών από τους συνεταιριστές για τον σκοπό επικαιροποίησης – εκκαθάρισης του Μητρώου Μελών του συνεταιρισμού. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και την τελική επεξεργασία του Μητρώου Μελών, θα ανακοινωθεί ο νέος επικαιροποιημένος και σε ισχύ πίνακας αυτών, ο οποίος θα αποτελεί βάση για τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των συνεταίρων, με στόχο ο συνεταιρισμός να τεθεί σε διαδικασία κανονικότητας για τη λήψη αποφάσεων.