Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών: Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΑΤ ζητούν οι παραγωγοί

Εν αναμονή της προκήρυξης του μέτρου

Στο παρά πέντε της δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του Μέτρου 9 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ακόμη επικρατεί σύγχυση στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για το σκέλος που αφορά τη σύνδεση της εκάστοτε ομάδας παραγωγών με έναν αγροτικό συνεταιρισμό. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», ζητούν τις απαραίτητες διευκρινίσεις από το ΥΠΑΑΤ.

Η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί, οφείλεται στη διαφορετική ερμηνεία των αποφάσεων, που έχουν προηγηθεί μέχρι σήμερα. Από τη μια μεριά, κάποιοι παραγωγοί έχουν κατανοήσει ότι ναι μεν ένας αγροτικός συνεταιρισμός μπορεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του να δημιουργήσει ομάδες παραγωγών, για παράδειγμα τέσσερις, αλλά δεν μπορούν όλες –και οι τέσσερις ομάδες– να ενταχθούν στη χρηματοδότηση, παρά μόνο μία. Αυτό προκύπτει από την ερμηνεία ότι κάθε ΑΦΜ δικαιούται και μία φορά υποστήριξη, δηλαδή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. «Ένας συνεταιρισμός μπορεί, στο πλαίσιο της ύπαρξής του, να έχει πάνω από μία ομάδα παραγωγών; Ή ένας συνεταιρισμός, που έχει ήδη ΑΦΜ, μπορεί να αναγνωρίσει ομάδες στο εσωτερικό του;» αναρωτιούνται, μιλώντας στην «ΥΧ».

Αναρωτιούνται, μάλιστα, γιατί να μην υπάρχει ευθεία αναφορά και, τελικά, να χρειάζεται κάποιος να τεκμαίρει μέσα από τις διατυπώσεις ότι ο αγροτικός συνεταιρισμός δύναται να συστήσει με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο αντίστοιχες ομάδες παραγωγών. «Με πλήρη δικαιώματα ανά ομάδα παραγωγών και με την προϋπόθεση ότι τηρεί βιβλία με κέντρα κόστους ανά καλλιέργεια, για να λειτουργήσει συσπειρωτικά στους παραγωγούς», σημειώνουν με έμφαση.

Στον αντίποδα εκφράζεται η άποψη ότι κάθε συνεταιρισμός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει όσες ομάδες παραγωγών προβλέπεται από τη διαδικασία αναγνώρισης. Με λίγα λόγια, κάθε συνεταιρισμός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έως 24 οργανώσεις ή ομάδες παραγωγών, καθώς 24 είναι και οι ομάδες προϊόντων που προβλέπονται. Ο μόνος περιορισμός αφορά τα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, στην ίδια ομάδα. Επίσης, παραγωγοί αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι ομάδες παραγωγών θα λειτουργούν με το ΑΦΜ του συνεταιρισμού.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, που έχει στη διάθεσή της η «ΥΧ», με τροποποιητική απόφαση αναμένεται να ξεκαθαριστεί η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων ή οργανώσεων παραγωγών και σε νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι παραγωγοί, που ασκούν αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα και διαθέτουν αγροτική εκμετάλλευση, θα μπορούν να προχωρήσουν σε σύσταση νομικού προσώπου και μετά στη σύσταση ομάδας παραγωγών, χωρίς προηγουμένως να έχουν συνεργαστεί σε επίπεδο αγροτικού συνεταιρισμού.

Υπενθυμίζουμε, πάντως, ότι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αναφέρεται πως οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων είναι οι εξής:

  • Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
  • Στην περίπτωση που η ομάδα/οργάνωση παραγωγών υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, απαιτείται να έχει διακριτή λογιστική διαχείριση (τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης για τις δαπάνες και την οικονομική στήριξη σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, όπως π.χ. αναλυτική καταχώριση των δαπανών κατά κατηγορία και της οικονομικής στήριξης που λαμβάνει ο δικαιούχος).