Συστάθηκε Ομάδα Εργασίας βάμβακος

Συστάθηκε Ομάδα Εργασίας βάμβακος

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια σάρκα και οστά έλαβε η Ομάδα Εργασίας στον τομέα του βαμβακιού. Ως έργο της Ομάδας Εργασίας καθορίζεται: α) η ανάλυση και εξέταση όλων των προβλημάτων που αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής βάμβακος, στη βελτίωση της ποιότητας, στην ταξινόμηση – τυποποίηση, μεταποίηση και βιομηχανική του επεξεργασία, στη στήριξη του τομέα και στη λειτουργία της Δ.Ο.Β. και β) η κατάθεση προτάσεων για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας τοποθετήθηκε η κα. Γεωργία Κωστοπούλου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό A΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αναστόπουλο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό A΄, προϊστάμενο του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας.

Μεταξύ των μελών της ομάδας είναι ο Μωχάμεντ Νταράουσε, Ερευνητή βαθμίδας Γ΄, προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», ως τακτικό μέλος, ο κ. Βασίλειος Μάρκου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αχιλλέα Λιούτα, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.).

Η διάρκεια της θητείας των μελών της ομάδας εργασίας ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια