SOS εκπέμπουν οι ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας και Ενιπέα Φαρσάλων, ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου

Οικονομικές απώλειες εκατομμυρίων, εάν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα άμεσα

Την ώρα που οι πληγέντες, από το καταστροφικό πέρασμα του «Ιανού», Θεσσαλοί παραγωγοί αποζημιώνονται –έστω μερικώς– για τη ζημιά που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους, κανείς δεν γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι με τις εγγειοβελτιωτικές υποδομές του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας και Ενιπέα Φαρσάλων, τις οποίες σάρωσε ο κυκλώνας του Σεπτεμβρίου.

Σε επιστολές τους προς τα αρμόδια υπουργεία, οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ Ταυρωπού, Βασίλης Μαρκινός, και Ενιπέα Φαρσάλων, Τάσος Δραχμάνης, επισημαίνουν ότι δεν διαθέτουν «ούτε τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ούτε τα χρήματα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές που σημειώθηκαν στις υποδομές τους από τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου», και προτρέπουν την πολιτεία «να μετατρέψει την καταστροφή σε ευκαιρία, προκειμένου ο θεσσαλικός κάμπος να αποκτήσει σύγχρονες αρδευτικές υποδομές».

Οι ζημιές στην Καρδίτσα

Όπως αποκαλύπτει ο κ. Μαρκινός, έχουν καταστραφεί εγγειοβελτιωτικές υποδομές σε αγροτικές εκτάσεις, περιμέτρου 160.000 στρεμμάτων. Οι ζημιές, που έχει υποστεί το δίκτυο, αφορούν την κεντρική προσαγωγό διώρυγα μεταφοράς του νερού (στο 40% του μήκους των 28 χιλιομέτρων της), το μεγαλύτερο εύρος των πρωτευουσών διωρύγων (70%), αρκετά χιλιόμετρα του μήκους των δευτερευουσών διωρύγων, αλλά και χιλιάδες προκατασκευασμένες τριτεύουσες διώρυγες (συνολικού μήκους 15.000 μέτρων). «Καθίσταται επιτακτική πλέον η ανάγκη κατασκευής ενός σύγχρονου αρδευτικού δικτύου που θα αντικαταστήσει το ήδη παλαιωμένο και κατεστραμμένο, ώστε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην τοπική οικονομία.

Ο Οργανισμός, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια ωρίμασε αντίστοιχη μελέτη ενός σύγχρονου κλειστού δικτύου, που εκμεταλλεύεται τη γεωμορφολογία της περιοχής (μέγιστη υψομετρική διαφορά 90 μ. από το σημείο εκκίνησης), οδηγεί στην εξοικονόμηση νερού και επιτρέπει τη χρήση μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας και μηδενικών ενεργειακών αναγκών», αναφέρει.

Φάρσαλα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων, Τάσος Δραχμάνης, υπογραμμίζει ότι «από τις ποσότητες νερού που υπερχείλισαν από τον ποταμό Ενιπέα καταστράφηκαν το στραγγιστικό δίκτυο, το επιφανειακό και υπόγειο αρδευτικό δίκτυο των γεωτρήσεων, όπως και τα πρόχειρα φράγματα που είχαν δημιουργηθεί».

Επιπτώσεις

Εφόσον το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία θα είναι τεράστιες. Γι’ αυτό οι δύο πρόεδροι των θεσσαλικών ΤΟΕΒ δηλώνουν στην «ΥΧ» ότι «οι εξελίξεις θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα, καθώς η μετατροπή άνω του 50% των εκτάσεων του δικτύου σε ξηρικές θα επιφέρει αφενός ετήσια οικονομική απώλεια συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ στο εισόδημα των αγροτικών νοικοκυριών και αφετέρου μια μεγαλύτερη οικονομική απώλεια εκτιμώμενου ύψους 5 εκατ. ευρώ ανά έτος στα έσοδα της τοπικής οικονομίας από τη μείωση του κύκλου εργασιών που θα προκύψει».

Επενδύσεις από την περιφέρεια

Την ίδια στιγμή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά σταθερά σε εκσυγχρονισμό των δικτύων άρδευσης ακόμη μίας αγροτικής περιοχής, αυτήν τη φορά στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1.123.901,35 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΑΑ-ΕΣΠΑ 2014-2020 της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστό, «το έργο αφορά την υπογειοποίηση των υφιστάμενων αγωγών άρδευσης και τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των υφιστάμενων γεωτρήσεων. Το συνολικό πραγματικό μήκος των αγωγών άρδευσης που θα υπογειοποιηθούν είναι περίπου 20.400 μέτρα, ενώ ο εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (INVERTER) στα αντλιοστάσια του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας.

Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των μέσων και μεθόδων άρδευσης προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και την αντιμετώπιση της προβληματικής λειτουργίας των υφιστάμενων αρδευτικών αντλιοστασίων κατά τη διάρκεια κάθε αρδευτικής περιόδου».