Σουηδία: Οι άμεσες ενισχύσεις εμποδίζουν την αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας

Οι Σουηδοί αγρότες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις

Αρνητικές είναι οι επιπτώσεις που έχουν οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις της ΚΑΠ στην παραγωγικότητα του σουηδικού αγροτικού τομέα, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Παράλληλα, τα μέτρα για το πρασίνισμα της ΚΑΠ είναι εξίσου απίθανο να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες στη χώρα της Σκανδιναβίας.

Οι Σουηδοί αγρότες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, με τις άμεσες ενισχύσεις που λαμβάνουν να αντιστοιχούν στο 40% του συνολικού αγροτικού εισοδήματός τους, έναντι του 28% του μέσου όρου της ΕΕ των 28. Στο σύνολό τους, οι ενισχύσεις της ΚΑΠ προς τους Σουηδούς αντιστοιχούν περίπου στο 60% των αποδοχών τους, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ των 28 είναι μόλις στο 32%.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ, το γεγονός αυτό συντελεί, ώστε οι παραγωγοί της χώρας να έχουν λιγότερα κίνητρα να καινοτομήσουν και η παραγωγικότητα να είναι αναλογικά μικρότερη σε σχέση με κλάδους, όπου το μεγαλύτερο κομμάτι των εισοδημάτων προέρχεται από την αγορά.

Επιπλέον, σε αντίθεση με τα άλλα κράτη-μέλη, οι επιδοτήσεις γεωργικής εισοδηματικής στήριξης -οι οποίες αντιστοιχούν σε 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως- «δεν έχουν καταφέρει να διορθώσουν τις ανεπάρκειες του πρωτογενούς τομέα που συνδέονται με την πρόσβαση στις πιστώσεις και την ανταπόκριση στους κινδύνους».

Τέλος, ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι τα τρέχοντα μέτρα της ΚΑΠ για το πρασίνισμα είναι απίθανο να πετύχουν τους επιθυμητούς στόχους που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον στη Σουηδία, λόγω της μεγάλης ποικιλίας αγρο-οικολογικών και γεωγραφικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές της χώρας.