6o Συνέδριο Ενεργειακής Μετάβασης HAEE: «Πρωταγωνιστικός ο ρόλος του πρωτογενούς τομέα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης»

Στη διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ) αναλύθηκαν οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και οι δράσεις μέσω των οποίων θα συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Τη βούληση του ΥΠΑΑΤ να συμπεριλάβει ενεργά τον αγροτικό κόσμο της χώρας στη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε λόγω της κλιματικής κρίσης και να θωρακίσει τον πρωτογενή τομέα απέναντι στα καταστροφικά φαινόμενα, καθώς «πλήττεται περισσότερο από όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας»,  εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, σε ομιλία του στο 6ο Συνέδριο Ενεργειακής Μετάβασης της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ), γνωστό και ως Energy Transition Symposium. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Λιβανός προανήγγειλε μεταξύ άλλων συγκεκριμένες δράσεις ενάντια στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες περιλαμβάνονται στη νέα στρατηγική της χώρας μας για τον αγροδιατροφικό τομέα.
 
«Αντιλαμβανόμαστε την κομβική σημασία του πρωτογενούς τομέα για την κλιματική αλλαγή, την οποία ήδη βλέπουμε και στο πιάτο μας: στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την ποιότητα και τη γεύση τους, επηρεάζοντας το σύνολο της διατροφικής αλυσίδας και των εμπλεκομένων σε αυτήν, παραγωγούς και καταναλωτές. Για αυτό και την εντάσσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο χάραξης της νέας Εθνικής Στρατηγικής μας για τον αγροδιατροφικό τομέα. Βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας καλλιεργητών με σεβασμό στο περιβάλλον» σημείωσε ο κ. Λιβανός.
 
Απαρίθμησε, δε, συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο πρωτογενής τομέας.
 
Συνοπτικά:
 
• Συγκροτήθηκε Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης, με σκοπό την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Ερημοποίησης. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμο το πρώτο πόρισμα της Επιτροπής με τις προτάσεις της. 
 
• Συμμετοχή της χώρας στο έργο LIFE ClimaMED για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από γεωργικές εκτάσεις. Αυτό θα μας επιτρέψει να αντιλαμβανόμαστε τις αιτίες που προκαλούν αυξημένες εκπομπές και να αξιολογούμε τα μέτρα αντιμετώπισης που λαμβάνονται. 
 
• Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που κυρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και θέτει συγκεκριμένους  Ενεργειακούς και Κλιματικούς Στόχους έως το έτος 2030, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις για τον γεωργικό τομέα. 
 
α) Η διαχείριση και αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων.
 
β) Η ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων και εφοδιαστικών αλυσίδων για τη χρήση τους. 
 
γ) Η προώθηση χρήσης ΑΠΕ και δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον αγροτικό τομέα.
 
Όπως είπε ο κ. Λιβανός, οι επαγγελματίες του αγροτικού τομέα μπορούν να συμβάλλουν  καθοριστικά και με πολλούς τρόπους στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή τους. «Για αυτό και είναι σημαντικό να παρέχουμε κίνητρα για να παραμείνει αυτός ο πληθυσμός στην ύπαιθρο, αλλά και για να ασχοληθούν ακόμα περισσότεροι νέοι με τις αγροτικές εργασίες» τόνισε, προσθέτοντας ότι «έχει έρθει η ώρα να συμπεριλάβουμε ενεργά τον αγροτικό πληθυσμό στα σχέδια προστασίας από τις φυσικές καταστροφές και να τον οπλίσουμε με τις κατάλληλες γνώσεις και την απαιτούμενη εκπαίδευση. 
«Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα  είναι οι πρώτοι που και θέλουν και μπορούν να  μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση» σημείωσε.
 
Ακόμη, ο ΥΠΑΑΤ ανέδειξε ως σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας αυτή την περίοδο:
 
• την υποβάθμιση των εδαφικών πόρων με εντεινόμενα φαινόμενα ερημοποίησης,
 
• τον περιορισμό της διαθεσιμότητας και τη ρύπανση υδατικών πόρων, 
 
• τη μείωση της βιοποικιλότητας, και ιδιαίτερα 
 
• την απώλεια και υποβάθμιση παραγωγικών εκτάσεων λόγω των φυσικών καταστροφών.
 
Ο κ. Λιβανός υπογράμμισε ότι για την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης, επιβάλλεται να επανεξετάσουμε το παραγωγικό μας υπόδειγμα, τον τρόπο που καταναλώνουμε και παράγουμε. «Να διαμορφώσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με βιώσιμη αντίληψη, σεβασμό στο περιβάλλον και τον πρωτογενή τομέα σε ρόλο πρωταγωνιστή» κατέληξε.