Σποροπαραγωγή: Οι κορυφαίες χώρες και καλλιέργειες στην ΕΕ

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση (14/3/2023) του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φορέων Πιστοποίησης Σπόρων (ESCAA), με στοιχεία για την περίοδο 2018-2022, τα επτά κορυφαία προϊόντα στα οποία πραγματοποιείται σποροπαραγωγή είναι βάσει έκτασης και κατά φθίνουσα σειρά τα χορτοδοτικά φυτά, το μαλακό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, οι πατάτες, οι ελαιούχοι σπόροι και το σκληρό σιτάρι.

Το 2021, οι εκτάσεις για σποροπαραγωγή χορτοδοτικών ανήλθαν σε 5.460.000 στρέμματα, παρουσιάζοντας το 2021 αύξηση κατά 380.000 στρέμματα σε σύγκριση με το 2020. Μείωση κατά 280.000 στρέμματα σημειώθηκε στο μαλακό σιτάρι (4.400.000 στρέμματα το 2021 από 4.680.000 στρέμματα το 2020). Στο καλαμπόκι σημειώθηκε αύξηση κατά 260.000 στρέμματα (1.900.000 το 2021 από 1.740.000 το 2020).

Οι δέκα μεγαλύτερες χώρες σε σποροπαραγωγή (εξαιρουμένων των καλλιεργειών κηπευτικών και ανθέων) κατά φθίνουσα σειρά και βάσει καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Δανία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Σουηδία. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου, το 2022, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σπόρων στη Γαλλία μειώθηκαν κατά 3,6%, ενώ στην Ιταλία μειώθηκαν οριακά, κατά 0,42%.

Μεγαλύτερη ήταν η μείωση στη Γερμανία (-4,6%), στην Πολωνία (-11,44%) και στη Ρουμανία (-13,9%). Σύμφωνα με τοποθέτηση που κατέθεσαν οι COPA και COGECA, κατά την παρουσίαση των στοιχείων, το κόστος παραγωγής (ενέργεια, λιπάσματα, εργατικά) και η έλλειψη εναλλακτικών σε απαγορευμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ζημιώνουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα.