Στα 5 εκατ. ευρώ το κονδύλι της συνδεδεμένης για την κορινθιακή σταφίδα το 2017

Θεσσαλονίκη: Ιδρύεται φορέας για την ανάδειξη της κορινθιακής σταφίδας σε ΠΟΠ

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας». Σύμφωνα με αυτή ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 5.000.000 €, για το έτος 2018 στα 4.946.168 € και για τα έτη 2019 και 2020 στα 4. 892.920 € αντίστοιχα.

Επιπλέον η έκταση που καθορίστηκε (σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013) ανέρχεται στα 14.200 εκτάρια.

Δείτε εδώ την απόφαση για τη συνδεδεμένη στην κορινθιακή σταφίδα