H start up από την Πάτρα που… υπόσχεται περισσότερο τυρί με το ίδιο γάλα

CHEESEBOOST

-Διαφήμιση-

H πρώτη γνωριμία με την CHEESEBOOST έλαβε χώρα πριν από λίγες εβδομάδες στον μαραθώνιο προγραμματισμού Agrifood Hackathon του ΥΠΑΑΤ. Η start up που δημιουργήθηκε από δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Δημήτρη και τον Γιώργο, φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολιστική και προσωποποιημένη εφαρμογή σε τυροκόμους και κτηνοτρόφους, με άξονα την τεχνολογία αύξησης απόδοσης μετατροπής του γάλακτος σε τυρί πάνω από 10%, αυξάνοντας έτσι το όφελος για αμφότερους.

Επόμενο στάδιο είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας σε τυροκομεία, έτσι ώστε να κάνει ένα καθοριστικό βήμα προς την εμπορική της αξιοποίηση. Αν και πολύ νέος ηλικιακά, ο Δημήτρης μας λέει με ωριμότητα ότι χωρίς τις δυσκολίες στο ξεκίνημα, αλλά και στην πορεία του εγχειρήματος, το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε σήμερα να είναι άρτιο.

Τι είναι η CHEESEBOOST, πότε δημιουργήθηκε και ποιοι την αποτελούν;

Η CHEESEBOOST είναι μία start up που, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, αυξάνει την απόδοση της παραγωγής τυριού. Αυτό που κάνουμε είναι να εφαρμόζουμε μοναδικό τεχνολογικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της τυροποίησης του γάλακτος, με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα.

Η ερευνητική ομάδα της CHEESEBOOST στελεχώνεται από τους τελειόφοιτους της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Δημήτριο-Ιωάννη Κασαρτζιάν και Γεώργιο Καρανάσιο, από τον καθηγητή τους, Κωνσταντίνο Πουλά, και την εταιρεία ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών Θύρατρον και δημιουργήθηκε τον Δεκέμβρη του 2018.

Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες σας και με ποιον τρόπο;

Η υπηρεσία, η οποία προσφέρεται από την CHEESEBOOST, είναι η αύξηση της τυροποίησης κατά 10% τουλάχιστον, σε τυροκομικές εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό με την εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού στον χώρο των εγκαταστάσεών τους, χωρίς την παρεμβολή στον προϋπάρχοντα εξοπλισμό που διαθέτουν.

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιτυγχάνεται όφελος τουλάχιστον 14 ευρώ για κάθε 100 κιλά τυριού που παράγονται. Αν, μάλιστα, υιοθετηθεί από το σύνολο των εγχώριων παραγωγών τυροκομικών, το οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η αρχή είναι πάντα δύσκολη, αλλά αξίζει να αγωνιστείς και να τα καταφέρεις. Το πρώτο βήμα έγινε με τη συμμετοχή της ομάδας σε διαγωνισμό καινοτομίας που αφορούσε τον αγροδιατροφικό τομέα, από τον οποίο αντλήθηκαν αρκετές πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης της ιδέας.

Μιλήστε μας για την τεχνολογία που αυξάνει την απόδοση της τυροποίησης…

Η παραγωγή του τυριού είναι μια διαδικασία κρυστάλλωσης. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός, ο οποίος προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οδηγεί στην επιτάχυνση και την αύξηση του ρυθμού κρυστάλλωσης των πρωτεϊνών του τυριού. Αξιοποιούνται περισσότερες πρωτεΐνες από το σύνολο του γάλακτος κατά τη διαδικασία της πήξης, μεγάλο μέρος των οποίων, υπό φυσιολογικές συνθήκες τυροποίησης, καταλήγουν στο τυρόγαλο. Έτσι, τα οφέλη από την επιτυχή εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας μπορεί να είναι οικονομικά (αύξηση της παραγωγής), αλλά και περιβαλλοντολογικά (μείωση του εναπομείναντος τυρόγαλου ως υποπροϊόν της βιομηχανικής παραγωγής).

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το άμεσο μέλλον και ποιοι οι πιο μακροπρόθεσμοι;

Στόχος για το άμεσο μέλλον είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας σε τυροκομική μονάδα από την οποία θα αντληθούν πληροφορίες περί των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων τυροκομικών μονάδων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο μέσω συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων, οι οποίες θέλουν να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν ανταγωνιστικές. Μακροπρόθεσμοι στόχοι της CHEESEBOOST είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα και η επέκταση σε παγκόσμια κλίμακα.

Πώς είναι η εμπειρία δημιουργίας και ανάπτυξης μιας start up, δεδομένου ότι είστε ακόμα φοιτητές; Ποιες οι δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει;

Η αρχή είναι πάντα δύσκολη, αλλά αξίζει να αγωνιστείς και να τα καταφέρεις. Το πρώτο βήμα έγινε με τη συμμετοχή της ομάδας σε διαγωνισμό καινοτομίας που αφορούσε τον αγροδιατροφικό τομέα, από τον οποίο αντλήθηκαν αρκετές πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης της ιδέας.

Ωστόσο, η εφαρμογή της ιδέας σε πειραματικό στάδιο, καθώς και η δημιουργία της ομάδας CHEESEBΟOST, καρποφόρησαν ύστερα από τη στενή συνεργασία μας με τον καθηγητή μας Κωνσταντίνο Πουλά και αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δεξιότητες των στελεχών της ΘΥΡΑΤΡΟΝ. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν κυρίως στη διαδικασία της τυροποίησης, αποτελώντας πλέον μέρος των θετικών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Κλείνοντας, η εμπειρία που καρπώθηκε από όλο αυτό το εγχείρημα ήταν αυτή που οδήγησε την ομάδα CHEESEBOOST σε αυτή την καινοτομία, καθιστώντας την ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

-Διαφήμιση-