Μέχρι τέλη Μαΐου η Δράση για τις αυτόχθονες φυλές ύψους 38 εκατ. ευρώ

Ένταξη 690 κτηνοτρόφων στο πρόγραμμα Διατήρησης Αυτόχθονων Φυλών

Έως τα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να προκηρυχθεί από το ΥΠΑΑΤ η δράση 10.1.9 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων” με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 (έτος αναφοράς). 

Το έτος 2018 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της δράσης, με
ημερομηνία έναρξης δεσμεύσεων την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής
Απόφασης δηλαδή στις 02/4/2018. Η διάρκεια του προγράμματος (διάρκεια δεσμεύσεων)
είναι πέντε έτη. Για την καταβολή της ενίσχυσης στους τελικούς δικαιούχους για το έτος
2018 απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αιτήματος πληρωμής μέσω της ΕΑΕ
2018, κάνοντας χρήση του κωδικού 10.1.9 τόσο στην ενότητα «Μέτρα/Δράσεις» όπως και
στην ενότητα «Ζωικές Εκμεταλλεύσεις» όπου επιλέγεται η φυλή του ζωικού κεφαλαίου,
μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της ΕΑΕ.

Στόχος τη δράσης είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης. 

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών.

Το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικά το πλαίσιο

Επιπλέον εκδόθηκε εγκύκλιος με διευκρινήσεις όσον αφορά τη σήμανση των ιπποειδών 

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο