Στην ίδρυση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ποιες είναι οι αλλαγές στη συμμετοχή των τοπικών εταιρειών στις εκθέσεις

Στην ίδρυση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας» προχωρά η νέα Περιφερειακή Αρχή.

Η σύσταση της Σύμπραξης αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τον περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα, να σημειώνει πως «η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα λειτουργήσει ως “ομπρέλα”, κάτω από την οποία δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να συστρατευθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην αναδιάρθρωση και επαύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς μας τομέα».

Όπως υπογράμμισε «η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η ουσιαστική απάντηση σε χρόνια προβλήματα, όπως η έλλειψη εξωστρέφειας, συστηματικής προβολής και στοχευμένης προώθησης των αγροδιατροφικών μας προϊόντων, εξαιτίας είτε της απουσίας ενός κεντρικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, είτε της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ των άμεσα ωφελούμενων στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Η ίδρυση της νέας εταιρείας θα διευκολύνει την πρόσβαση των αγροτικών προϊόντων στην αγορά και θα ανοίξει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τους τρόπους χρηματοδότησης, καινοτομίας και πληροφόρησης».

Σκοπός της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης είναι η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η προώθηση δεν περιλαμβάνει τη χορήγηση σημάτων ποιότητας, εντοπιότητας και ασφάλειας στα τοπικά προϊόντα, αλλά παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων της περιφέρειας.

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα της νέας Περιφερειακής Αρχής, για την ίδρυση της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας», μπορούν να συμπράττουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ποσοστό 51%, οι δήμοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι Συλλογικές Αγροτικές Ενώσεις της περιφέρειας (αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών), νομικά και φυσικά πρόσωπα που είναι φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στον χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων, μέσω των οικείων φορέων τους, και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιμελητήρια, τα οποία εδρεύουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα προϊόντα της περιφέρειας.

Τη διοίκηση της εταιρείας ασκεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνέργεια με τους εκλεγμένους στη διοίκηση αυτής εκπροσώπους των εταίρων της, με εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο πρόεδρος θα είναι ο περιφερειακός σύμβουλος Γρηγόρης Γκουντόπουλος, τέσσερα μέλη από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα τέσσερα από τους άλλους φορείς.

Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν ενημερωτικές ημερίδες και επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Στόχος είναι η Σύμπραξη να αρχίσει να λειτουργεί μέσα στον Μάρτιο.

Συνέργεια στις εκθέσεις

Στο μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο οι θεσσαλικές επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στις κλαδικές εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε η συνέργεια με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τα επιμελητήρια να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ωφελιμότητα για την εξωστρέφειά τους, συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κουρέτα, με συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις.

«Στόχος της περιφέρειας είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων να γίνεται με τρόπο στοχευμένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται, και με τον τρόπο αυτόν να παράγονται ουσιαστικά αποτελέσματα από την προβολή τόσο της ίδιας της επιχείρησης, όσο και για την ίδια την Περιφέρεια Θεσσαλίας», δήλωσε ο κ. Κουρέτας και πρόσθεσε ότι «η περιφέρεια θα εισαγάγει και θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη σήμανση και τις προδιαγραφές των προϊόντων».