Στήριξη αυτόχθονων φυλών και drones στις επαφές Μπόλαρη με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στήριξη αυτόχθονων φυλών και drones στις επαφές Μπόλαρη με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώργιο Πετράκο, καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τον κ. Γεώργιο Σταμούλη, καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος Πληροφορικής και τον κ. Ελευθέριο Τσουκαλά, καθηγητή και Πρόεδρο του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου, είχε στο γραφείο του ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκος Μπόλαρης την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός συζήτησε με τον Πρύτανη και τους Προέδρους των τμημάτων την προκλητική δυνατότητα κατασκευής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιπτάμενων μη επανδρωμένων οχημάτων (drones) – συστημάτων καινοτομίας, με τεράστιας  σημασίας εφαρμογές και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον αγροτοδιατροφικό τομέα της Ελλάδας.

Οι «κηφήνες» (drones) επιτρέπουν την επισκόπηση, τη φασματοσκοπική φωτογράφιση και καταγραφή μεγάλων εκτάσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα, επεκτείνοντας τις δυνατότητες στοχευμένης καλλιέργειας. Η πλατφόρμα αυτή είναι πλήρως αυτόνομη με δυνατότητες συλλογής δεδομένων για τις ζωτικές παραμέτρους των καλλιεργειών, πιθανές ασθένειες και ξενιστές, αλλά και γεωτεχνικά δεδομένα. Τα δεδομένα συλλέγονται με ειδικούς αισθητήρες και μετά από κατάλληλη ηλεκτρονική επεξεργασία δίνουν μια εικόνα σχεδόν πραγματικού χρόνου στους καλλιεργητές και στους ειδικούς, ώστε να οδηγηθούν στις βέλτιστες πρακτικές για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Η εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων δεν οδηγεί μόνο στην αύξηση της παραγωγής, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Τα εν λόγω οχήματα συνδυάζουν τρεις τεχνολογίες αιχμής:

  1. Την πτητική ευελιξία μιας χαμηλού κόστους ιπτάμενης πλατφόρμας.
  2. Ψηφιακούς αισθητήρες διαφόρων χαρακτηριστικών και εφαρμοστικών απαιτήσεων.
  3. Συλλογή, πιστοποίηση, καταχώρηση και ευφυή ανάλυση αισθητηριακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με σκοπό ασφαλή συμπεράσματα, εκτιμήσεις και προβλέψεις ποικίλων παραμέτρων που άπτονται της υγείας και απόδοσης της παραγωγής καθώς και ευρύτατης γκάμας θεμάτων οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε πως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εν γένει οι ασχολούμενοι  Έλληνες ερευνητές, επείγει με συνέργειες να προσαρμόσουν αυτή τη νέα  τεχνολογία αιχμής  στην ελληνική πραγματικότητα, ώστε να βρει εφαρμογές στην πολλαπλότητα των χρήσεων της στον πρωτογενή τομέα, τόσο από τους παραγωγούς (γεωργία ακριβείας), όσο και από τις Υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το δεύτερο θέμα της συνεργασίας, εστιάστηκε στη συνέργεια δράσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της  Κτηνιατρικής Σχολής Καρδίτσας, με τις Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. και το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας,  για  την από κοινού βέλτιστη υλοποίηση των προγραμμάτων, για τη στήριξη της κτηνοτροφίας των αυτόχθονων φυλών  με  συνεκμετάλλευση χώρων, συνέργειες στην τεχνογνωσία και  του προσωπικού. Ο Αναπληρωτής Υπουργός υποστηρίζει τις συνέργειες του Υπουργείου στο πλαίσιο συναρμοδιοτήτων του με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υλοποίηση προγράμματος υποστήριξης της Ομάδας Παραγωγών – Κτηνοτρόφων της αίγας φυλής Σκοπέλου με υποστηρικτικές και καινοτόμες  δράσεις, ώστε να καταστεί η εκτροφή βιώσιμη και ανταγωνιστική, με την παραγωγή επώνυμου προϊόντος με εξαγώγιμο  χαρακτήρα.