Αυτό το άρθρο είναι 98 μηνών

Στο ΦΕΚ η ΥΑ με το νέο θεσμικό πλαίσιο της εξισωτικής αποζημίωσης

05.05.2016
1' διάβασμα
sto-fek-i-ya-me-to-neo-thesmiko-plaisio-tis-exisotikis-apozimiosis-30856

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1275/2016 ) η Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εφαρμογή του Μέτρου 13: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014−2020», η οποία αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο της εξισωτικής αποζημίωσης.

 Ύψος Ενίσχυσης

Α. Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα  εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 100 ευρώ ανά εκτάριο.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την  έκταση της  εκμετάλλευσης , η οποία μετά τα  20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 20 ha: 100% της ενίσχυσης
  • Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 20 ha έως και 25 ha: 80% της ενίσχυσης
  • Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 25 ha έως και 30 ha: 50% της ενίσχυσης
  • Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 30 ha  δεν χορηγείται ενίσχυση

Β. Υπομέτρο 13.2:  Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς  περιορισμούς εκτός των ορεινών (μειονεκτικές).

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς και καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο, το οποίο μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές περιοχές.

Σε έκταση μεγαλύτερη από 30 ha δεν χορηγείται ενίσχυση.

Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων υπομέτρου 13.2

Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής θα ισχύσουν μέχρι την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης.

foto_exisotiki

Δείτε εδώ την ΥΑ για την εξισωτική

ΓΡΑΦΕΙ: