Στο ΦΕΚ η απόφαση για τη μηδική. Στα 27,3 ευρώ η ενδεικτική τιμή για το 2017

Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση για τον καθορισμό των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών. Σύμφωνα με αυτή η ενδεικτική τιμή για την συνδεδεμένη στην μηδική καθορίζεται στα 27,3 ευρώ το στρέμμα για το 2017 η οποία θα πληρωθεί το 2018.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 25.809.281 ευρώ, για το 2018 στα 25.531.408 ευρώ, για το 2019 στα 25.256.552 ευρώ και για το 2020 στα 27.164.626 ευρώ. Επίσης η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 945.580 στρ.

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ