Στο μικροσκόπιο του Γεωπονικού η ένταξη νέων καλλιεργειών στο Υπομέτρο 5.1

Μύρτιλα, γκότζι μπέρι, ποικιλίες πορτοκαλιάς και λεμονιάς στις προτεινόμενες

δυνατότητα ένταξης των λεγόμενων προωθούμενων καλλιεργειών, όπως μύρτιλα
-Διαφήμιση-

Στα μέσα του νέου έτους αναμένεται να έχει ολοκληρώσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την εκπόνηση της μελέτης για την ένταξη νέων καλλιεργειών στο Υπομέτρο 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-20. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, θα ακολουθήσει η δεύτερη προκήρυξη της δράσης.

Στόχος της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η δυνατότητα ένταξης των λεγόμενων προωθούμενων καλλιεργειών, όπως μύρτιλα, γκότζι μπέρι κ.λπ., όψιμων ποικιλιών πορτοκαλιάς, δίφορων και πολύμορφων ποικιλιών λεμονιάς, καθώς και άλλων καλλιεργειών στο Υπομέτρο 5.1 για την προστασία από το χαλάζι. Επιπλέον, θα εξεταστούν προς ένταξη οι ευδόκιμες και ευπαθείς γεωγραφικές περιοχές αυτών των καλλιεργειών.

Η πρώτη πρόσκληση, στην οποία υποβλήθηκαν συνολικά 516 προτάσεις, αφορούσε καλλιέργειες εσπεριδοειδών, μηλοειδών, πυρηνόκαρπων, ακτινιδίων, κερασιάς, αμπέλου και ροδιάς. Σημειώνεται ότι στη μελέτη θα πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος κάλυψης, σύμφωνα με το ύψος και τις αποστάσεις φύτευσης των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπόνηση της μελέτης εντάσσεται στο Μέτρο 20 του ΠΑΑ 2014-20, και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου προς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το φυσικό του αντικείμενο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία αναμένεται μετά τις 17 Δεκεμβρίου.

-Διαφήμιση-