Στο ΣτΕ προσφεύγουν για το ΦΠΑ τα Επιμελητήρια των Νησιών

Αντισυνταγματική ζητάει να κριθεί η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά στο 24% ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών.

Ο όμιλος που απαρτίζεται από 19 επιμελητήρια – μέλη του σε νησιωτικές περιοχές προσέφυγε για το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η προσφυγή, μαζί με ανάλογες που έχουν ήδη κατατεθεί, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, του δήμου Μυκόνου, των Δικηγορικών Συλλόγων Νάξου και Σύρου και επιχειρηματιών, θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ την 16η Σεπτεμβρίου 2016, με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Γεώργιο Βώρο.

Συγκεκριμένα, ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών αναφέρει ότι το Σύνταγμα προβλέπει ειδική μεταχείριση για τα νησιά (άρθρα 101 και 106 Συντάγματος), όπως είναι τα ιδιαίτερα ευμενή οικονομικά μέτρα λόγω της απομόνωσης τους και της έλλειψης δυνατότητας οικονομικής ανάπτυξης.

Ακόμη, υποστηρίζει ότι ο νόμος 4389/2016 και η από 24.5.2016 απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλουν την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά στο 24%, είναι επιπρόσθετα σε αντίθεση με την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος), καθώς η γενική και ολοσχερής κατάργηση της ιδιαίτερης και συνταγματικά επιβεβλημένης ειδικής μεταχείρισης των νησιών από πλευράς φόρου, είναι επαχθεστέρα, αφού μαραζώνει τα νησιά και τους επιφέρει οικονομική δυσπραγία.