Στρατηγικό Σχέδιο: Μελέτη για την παρακολούθηση της κατάστασης της ποιότητας των ελληνικών εδαφών

Θα γίνει συσχέτιση των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών τεχνικών και των μέτρων του ΠΑΑ ως προς την επίδρασή τους στην προστασία του εδάφους

Στη διενέργεια μελέτης για την «παρακολούθηση της κατάστασης της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών εδαφών μέσω εδαφολογικών μετρήσεων και αναλύσεων» προχωράει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για την κατάρτιση του Στρατηγικού του Σχεδίου με βάση την πρόταση της Κομισιόν.

Το πράσινο φως για την ένταξη της μελέτης στο Mέτρο 20 του ΠΑΑ 2014-20 έδωσε η απερχόμενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με απόφαση που ορίζει ότι το έργο με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως το τέλος του 2023.

Με βάση την πρόταση του κανονισμού για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων, που καταρτίζονται από τα κράτη-μέλη, διευκρινίζονται και οι ειδικοί στόχοι που το καθένα πρέπει να υλοποιήσει. Μεταξύ αυτών, είναι και «η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας».

Μελέτη

Στο πλαίσιο της μελέτης, κατά την περίοδο 2019-2023 αναμένεται να πραγματοποιηθούν εδαφολογικές μετρήσεις στον αγρό και εργαστηριακές αναλύσεις, για την παρακολούθηση της κατάστασης της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών εδαφών σε επιλεγμένες και αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιοχές που θα επιλεγούν, θα περιλαμβάνουν γεωργικά εδάφη με διαφορετικές εδαφικές, τοπογραφικές και κλιματικές συνθήκες υποκείμενα σε διαφορετικές καλλιεργητικές τεχνικές, καθώς και σε διαφορετικά καθεστώτα δέσμευσης ή μη με μέτρα του ΠΑΑ.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών θα εκτιμηθούν στον αγρό με παρατηρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών, σε συγκεκριμένες θέσεις, εφαρμόζοντας υπάρχουσες και διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές.Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών, αλλά και των μέτρων του ΠΑΑ σε σχέση με την προστασία του εδάφους.

  • ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
  • ΠΑΑ