Σχέδια Βελτίωσης: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τις Περιφέρειες Δυτ. Μακεδονίας και ΑΜ-Θ

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε απόφαση (ΑΔΑ:9ΥΝ67ΛΒ-Ο2Β) που αφορά ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επομένη έκδοσης της παρούσας .

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο των Αποφάσεων στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 9ΥΝ67ΛΒ-Ο2Β) αλλά και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), ενώ για αναλυτικές πληροφορίες μπορούν  να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.

Επίσης, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκδόθηκε η απόφαση που αφορά την ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει 221 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 14.370.115,90 €.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας