Σχέδια Βελτίωσης: Aπό Τετάρτη 15 Μαρτίου οι αιτήσεις στο ΠΣΚΕ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων στα μεταβατικά Σχέδια Βελτίωσης (Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»).

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν (οριστικοποιήσουν) μία αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 16/5/2023 και ώρα 13:00.

Η δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της απόδοσης ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο www.ependyseis.gr , εφόσον ο υποψήφιος, μέσα από το μενού του συστήματος, επιλέξει «Νέα Υποβολή». Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» δημιουργεί κενή αίτηση στην οποία αποδίδεται μοναδικός πενταψήφιος αριθμός ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΕΛ2 (π.χ. ΣΒΕΛ2-00852). Στη συνέχεια η αίτηση στήριξης πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί οριστικά (οριστικοποίηση) εντός της προθεσμίας της παρ. 1. Με την οριστικοποίηση της υποβολής το σύστημα καταγράφει την ημερομηνία οριστικοποίησης από την οποία προκύπτει η εμπρόθεσμη υποβολή.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την Πρόσκληση