Σχέδια Βελτίωσης: Οι δικαιούχοι μετά τις ενστάσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Δημοσιεύθηκαν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι πίνακες για τα Σχέδια Βελτίωσης (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) με τους δικαιούχους, όπως προκύπτουν μετά και από την εξέταση των ενστάσεων.

Πλέον, στα φυσικά πρόσωπα στη δράση 4.1.1 περιλαμβάνονται 2.249 επιλέξιμες αιτήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 118.678.668 ευρώ με τη βάση να διαμορφώνεται στα 64,39 μόρια. Σε ό,τι αφορά τη δράση 4.1.3, περιλαμβάνονται 97 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 2.898.323 ευρώ.

Στα συλλογικά σχήματα για τη δράση 4.1.1 οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι 93 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 25.643.983 ευρώ ενώ οι επιλέξιμες αιτήσεις για τη δράση 4.1.3 είναι μόλις 5 με δημόσια δαπάνη 924.455 ευρώ. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, μετά τις ενστάσεις ξεπερνά τα 148.000.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες για τα φυσικά πρόσωπα

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες για τα συλλογικά σχήματα