Σχέδια Βελτίωσης: Έρχονται οριστικοποιήσεις πληρωμών και τροποποιήσεις

Σχεδόν ταυτόχρονα θα ξεκλειδώσουν οι οριστικοποιήσεις αιτημάτων πληρωμής και οι τροποποιήσεις για τις επενδύσεις στα Σχέδια Βελτίωσης, όπως ενημερώθηκαν σήμερα οι μελετητές, από τη Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις ΕΥΕ ΠΑΑ του ΥπΑΑΤ.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της υπηρεσίας, οι οριστικοποιήσεις αιτημάτων πληρωμών θα γίνονται από την ερχόμενη Πέμπτη 24/9. Ως προς τις τροποποιήσεις των οποίων ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί, η εφαρμογή θα γίνει ορατή από την ερχόμενη Τρίτη 22/9 ωστόσο θα χρειαστούν μερικές ημέρες για να μπορούν να γίνονται οριστικοποιήσεις.

Η αναλυτική ενημέρωση αναφέρει:

«Στο ΠΣΚΕ έχουν ανέβει από χθες οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης πληρωμής καθώς και η δυνατότητα εκτύπωσης. Η δυνατότητα οριστικοποίησης του αιτήματος πληρωμής θα ξεκλειδώσει την Πέμπτη, 24/9. Στην περίπτωση που έχετε εντοπίσει δυσλειτουργίες, παρά τον έλεγχο που έχει ήδη γίνει από την Υπηρεσία μας, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας ώστε αυτές να διορθωθούν. Την επόμενη Τρίτη θα ανέβει στην παραγωγική το αίτημα τροποποίησης του οποίου ο έλεγχος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, όπως πάντα όταν παραδίδεται ένα σύστημα στην παραγωγική λειτουργία, έτσι και εδώ, δεν θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας.»