Σχέδια Βελτίωσης: Οι πίνακες των δικαιούχων μεθ’ ενστάσεων στη Θεσσαλία

Αναρτήθηκαν οι πίνακες των τελικών δικαιούχων φυσικών / νομικών προσώπων για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 από την περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά την εξέταση των ενστάσεων, για τα σχέδια βελτίωσης. Όπως προκύπτει, στη δράση 4.1.1 εντάχθηκαν επιπλέον 86 δικαιούχοι με τη συνολική δημόσια δαπάνη να διαμορφώνεται στα 54.085.519,37 ευρώ και τους δικαιούχους να αυξάνονται πλέον στους 1044. Μέχρι στιγμής πίνακες δικαιούχων με εγκρίσεις μετά τις ενστάσεις έχουν ανακοινώσει οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Αττικής.

Θεσσαλία: Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες με τους δικαιούχους και τους επιλαχόντες των φυσικών και νομικών προσώπων για τις δράσεις 4.1.1 και 4.13 στη Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα: Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες   

Ήπειρος: Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες 

Αττική: Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες με τους δικαιούχους των φυσικών και νομικών προσώπων για τις δράσεις 4.1.1 και 4.13