Σχέδια Βελτίωσης: Ποιοι επιλέγονται σε Κρήτη, Στερεά, Δυτική Μακεδονία και ΑΜ-Θ (Πίνακες)

-Διαφήμιση-

Των Αντώνη Ανδρονικάκη και Γεωργίας Μπόχτη,

ΚΡΗΤΗ

Δημοσιεύθηκε στη διαύγεια από την Περιφέρεια Κρήτης η απόφαση και οι συνοδευτικοί πίνακες αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη για τις δράσεις 4.1.1. (Πίνακας 1, 741 επιλέξιμες αιτήσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 35.300.072,39 ευρώ) και 4.1.3. (Πίνακας 2, έξι επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Κρήτης συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 127.269,32 ευρώ).

Επιπλέον δημοσιεύονται: Ο Πίνακας 3 με τις αιτήσεις, ανά δράση που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πίστωσης (Παράρτημα Ι – Πίνακας Επιλαχόντων – αφορά τη δράση 4.1.1.).

Οι Πίνακες 4 και 5 με τις αιτήσεις, ανά δράση, που δεν επιλέγονται για στήριξη διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (Παράρτημα Ι – Πίνακας Απορριπτόμενων. Ο πίνακας 4 αφορά τη δράση 4.1.1 και ο πίνακας 5 αφορά τη δράση 4.1.3.).

Δείτε ΕΔΩ τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα για τα φυσικά πρόσωπα για την Κρήτη

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Για τη δράση 4.1.1 επιλέγονται προς στήριξη 691 αιτήσεις συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 31.469.276,71 ευρώ, ενώ για τη δράση 4.1.3 επιλέγονται 38 αιτήσεις που συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 903.558,58 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα για τα φυσικά πρόσωπα για την Στερεά Ελλάδα

Όσον αφορά τα Συλλογικά Σχήματα, για τη δράση 4.1.1 επιλέγονται 4 αιτήσεις συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 880.059 ευρώ και για τη δράση 4.1.3, μία αίτηση  συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 134.310 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα για τα συλλογικά σχήματα για την Στερεά Ελλάδα

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Φυσικά – Νομικά πρόσωπα) για τη δράση 4.1.1 εγκρίνονται 570 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 30.417.210,69 ευρώ. Για τη δράση 4.1.3 εγκρίνονται 32 επιλέξιμες αιτήσεις συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 860.351,14 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα για τη Δυτική Μακεδονία

Όσον αφορά τα Συλλογικά Σχήματα, εγκρίνονται 25 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 6.561.051,30 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα για τα συλλογικά σχήματα για την Δυτική Μακεδονία

ΑΜΘ

Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1 επιλέγονται για στήριξη 859 επιλέξιμες αιτήσεις φυσικών και νομικών προσώπων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 54.053.930,19 ευρώ. Όσον αφορά στη δράση 4.1.3 εγκρίνονται 33 επιλέξιμες αιτήσεις συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 819.998,5 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα για την ΑΜ-Θ

Όσον αφορά στα Συλλογικά Σχήματα, στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1 εγκρίνονται 47 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 12.725.647,66 ευρώ. Για τη δράση 4.1.3 εγκρίνονται 4 επιλέξιμες αιτήσεις συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 226.844,10 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα για τα συλλογικά σχήματα για την ΑΜ-Θ

Μείνετε συντονισμένοι στην «ΥΧ» για τη δημοσίευση των δικαιούχων από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

-Διαφήμιση-