Σχέδια Βελτίωσης: Πως θα μοιραστεί η πίτα της υπερδέσμευσης των 300 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους

Δίκαιη και αποτελεσματική φόρμουλα για την πλήρη απορρόφηση της υπερδέσμευσης,
ύψους 300 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης αναζητά το ΥΠΑΑΤ, το  οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ» φαίνεται να έχει ήδη λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Η φόρμουλα θα βασίζεται σε δύο άξονες.

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα
που κυκλοφορεί την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019